EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Starší a střední doba kamenná

(paleolit a mezolit, zhruba přes 1 000 000-6000/5600 př. Kr.) představuje velmi dlouhé období od počátků vývoje lidské kultury ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) až po nástup mladších čtvrtohor (holocénu). Hospodářským základem této epochy byl lov a sběr rostlinné potravy.

Nepočetnou kolekci nálezů z těchto období ve sbírce tvoří převážně nástroje, zbraně a ozdoby kamenné, kostěné či parohové. Nejstarší z nich, vyráběné otloukáním valounů a odštěpků kamene, jsou zastoupeny především nálezy z Prahy-Sedlce a Mělníka-Mlazic. Časem je nahradily dokonalejší výrobky, štípané a do různých tvarů jemně opracované z pazourku či křemence. Mezi mladopaleolitickými soubory, zhruba odpovídajícími slavné kultuře lovců mamutů na jižní Moravě, vynikají nálezy ze sídlišť v Praze-Jenerálce, Lubné

u Rakovníka či v Řevnicích u Prahy. Z některých (Holedeč, Keblice) pocházejí i vzácné doklady nejstaršího umění – rytiny na kameni či kosti. Celky z lokalit Českého krasu (zejména z jeskyně Nad Kačákem) jsou sice malé, ale významné, protože jde o doklady nejstaršího osídlení českých jeskyní. Závěr paleolitu dokumentuje předejším soubor z Kvíce na Slánsku, charakter hmotné kultury obyvatel Čech v přechodném období mezolitu ukazují nejlépe kolekce drobnotvaré kamenné industrie z mělnického Polabí (sídliště na písečných přesypech u Hořína – které patří k největším prozkoumaným lokalitám mezolitu v Čechách a na Moravě – a sídliště u Kozel).

Zpět na Archeologická sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel