EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Historického muzea

Oddělení zajišťuje pro Historické muzeum NM odbornou péči o sbírkové předměty a aktivně se podílí na tvorbě doprovodných programů a lektorských aktivit pro objekty s expozicemi Historického muzea NM (zejména pro Národní památník na Vítkově a národopisnou expozici Národního muzea v Musaionu). Dále koordinuje a metodicky řídí veškeré činnosti spojené s běžným chodem Historického muzea a naplňováním jeho sbírkotvorné činnosti. Oddělení dále poskytujete metodickou pomoc ostatním muzeím a nabízí služby v oblasti konzervováni a restaurování sbírkových předmětů.

Historie oddělení

V únoru 2009 bylo zřízeno Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Historického muzea, jehož úkolem je kromě centralizace a zefektivnění mnoha činností spojených se správou sbírkových fondů také péče o fyzický stav předmětů. V červenci 2009 byla v tomto oddělení vytvořena pozice hlavního konzervátora a restaurátora Historického muzea. Od července 2010 byli ze stávajících odborných oddělení HM převedeni všichni konzervátoři a restaurátoři, aby činnost oddělení mohla komplexně a systematicky pokrývat veškeré potřeby související s péčí a ochranou sbírkových předmětů. Současně s konzervátory a restaurátory byli do oddělení přeřazeni také správci depozitářů Historického muzea, fotograf a nově bylo obsazeno místo produkčního, programového a kulturně výchovného pracovníka. Od května 2011 začaly v Ústředním depozitáři v Terezíně fungovat nové restaurátorské dílny a digitalizační pracoviště. Od února 2014 bylo převedeno digitalizační pracoviště do nového odboru náměstka pro strategický rozvoj.

Kontakt

Adresa: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

Vedoucí: Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.
Email: martina_ohlidalova@nm.cz
tel.: + 420 224 497 370

Oborová a personální struktura

Hlavní kurátor:

Ing. Eva Dytrychová
e-mail: eva_dytrychova@nm.cz

Produkční:

Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková (produkční, programový a kulturně výchovný pracovník)
e-mail: pavlina_honzikova@nm.cz

Konzervátoři a restaurátoři:

Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., vedoucí oddělení (chemik-technolog; hlavní konzervátor-restaurátor Historického muzea)
e-mail: martina_ohlidalova@nm.cz

Martin Fořt, DiS. (restaurátor kovů)
e-mail: martin_fort@nm.cz

Jaroslav Kalous (restaurátor kovů)
e-mail: jaroslav_kalous@nm.cz

Bc. Michaela Knížová (restaurátorka keramiky a skla)
e-mail: michaela_knizova@nm.cz

Mgr. Romana Kozáková (restaurátorka keramiky a skla)
e-mail: romana_kozakova@nm.cz

MgA. Eva Míčková (restaurátorka polychromovaných sochařských děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských děl z kamene, sádry a keramiky)
e-mail: eva_mickova@nm.cz

Mgr. Art. Květa Pavlíčková (restaurátorka textilu) - na mateřské dovolené
e-mail: kveta_pavlickova@nm.cz

Adéla Skoupá, DiS. (restaurátorka papíru a konzervátorka dřeva)
e-mail: adela_skoupa@nm.cz

Bc. Veronika Šulcová, DiS. (restaurátorka textilu)
e-mail: veronika_sulcova@nm.cz

Martin Vinš (restaurátor nábytku)
e-mail: martin_vins@nm.cz

Ing. Jitka Vykouková (konzervátorka kovů)
e-mail: jitka_vykoukova@nm.cz

Správci depozitářů:

Růžena Drugdová
e-mail: ruzena_drugdova@nm.cz

Vlasta Saurová
e-mail: vlasta_saurova@nm.cz

Zuzana Vránová
e-mail: zuzana_vranova@nm.cz

fotografie rukou restauratorky
Restaurátorka sochařských děl ze dřeva při práci

pohled do restauratorské dílny
Pohled do restaurátorské dílny papíru

pohled do restauratorské dílny
Pohled do restaurátorské dílny keramiky a skla

 

Zpět na Oddělení Historického muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel