EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Staré tisky - fotogalerie

Fotografie -Pohled do jednoho ze sálů knihovny Kinských v paláci Golz-Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Interiér je vybaven empírovým mobiliářem pocházejícím z první poloviny 19. století

Pohled do jednoho ze sálů knihovny Kinských v paláci Golz-Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Interiér je vybaven empírovým mobiliářem pocházejícím z první poloviny 19. století.

 

 

Interiér Nostické knihovny, jedné z posledních dvou pražských palácových interiérových knihoven. Na pravé straně stojí dva holandské globy z počátku 17. stol. V pozadí skříňové hodiny z konce 16. stol. Interiér Nostické knihovny, jedné z posledních dvou pražských palácových interiérových knihoven. Na pravé straně stojí dva holandské globy z počátku 17. stol. V pozadí skříňové hodiny z konce 16. stol.

 

Upálení mistra Jana Husa - součástí bohatě zdobeného Jenského kodexu z druhé poloviny 15. století je rovněž kolorovaný a ornamenty zdobený utrakvistický dodatek k hagiografické knize Legenda aurea Jacoba de Voragine. Upálení mistra Jana Husa - součástí bohatě zdobeného Jenského kodexu z druhé poloviny 15. století je rovněž kolorovaný a ornamenty zdobený utrakvistický dodatek k hagiografické knize Legenda aurea Jacoba de Voragine.

 

Jednou z prvních tištěných knih na našem území byla Kronika trojánská Guidona de Columna, vytištěna po r. 1476 v Plzni. Úvodní iniciála "I" byla domalována dodatečně rukou. Jednou z prvních tištěných knih na našem území byla Kronika trojánská Guidona de Columna, vytištěna po r. 1476 v Plzni. Úvodní iniciála "I" byla domalována dodatečně rukou.

 

První tištěné knihy byly zdobeny zcela v intencích iluminace středověkých rukopisů. Rozvilinové a vegetativní bordury na první straně bible tištěné v Benátkách v letech 1487-1488 doplňují iluminovanou iniciálu s vyobrazením sv. Jeronýma. Na předsádce je otištěno razítko původního vlastníka, pražského arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského z Přestavlk. První tištěné knihy byly zdobeny zcela v intencích iluminace středověkých rukopisů. Rozvilinové a vegetativní bordury na první straně bible tištěné v Benátkách v letech 1487-1488 doplňují iluminovanou iniciálu s vyobrazením sv. Jeronýma. Na předsádce je otištěno razítko původního vlastníka, pražského arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského z Přestavlk.

 

Součástí fondu pražské palácové Knihovny knížat Kinských na Staroměstském náměstí je i tato dvoudílná, tzv. 48-řádková bible tištěná v Mohuči r. 1462 za pomoci zařízení a materiálu někdejší Gutenbergovy tiskárny. Ozdobná iniciála "F" byla doplněna po vytištění knihy ručně. Součástí fondu pražské palácové Knihovny knížat Kinských na Staroměstském náměstí je i tato dvoudílná, tzv. 48-řádková bible tištěná v Mohuči r. 1462 za pomoci zařízení a materiálu někdejší Gutenbergovy tiskárny. Ozdobná iniciála "F" byla doplněna po vytištění knihy ručně.

 

Portulánové mapy Středomoří a text instruující v navigaci a orientaci na moři tvoří rukopis Arte della vera navegatione monackého lékaře Giovanniho Francesca Monna z r. 1627, uložený dnes v Nostické knihovně na Malé Straně. Součástí knihy je celá řada funkčních papírových modelů astronomických a navigačních přístrojů, např. kvadrant, sextant atd. Portulánové mapy Středomoří a text instruující v navigaci a orientaci na moři tvoří rukopis Arte della vera navegatione monackého lékaře Giovanniho Francesca Monna z r. 1627, uložený dnes v Nostické knihovně na Malé Straně. Součástí knihy je celá řada funkčních papírových modelů astronomických a navigačních přístrojů, např. kvadrant, sextant atd.

 

Vzhledem ke kvalitě svého zpracování patřily knihy vycházející v 16. a na začátku 17. století z tiskárny Jednoty bratrské k vrcholu tehdejší tuzemské typografické produkce. Foto zachycuje titulní list bratrského Ivančického kancionálu, vytištěného v letech 1562-1564. Mezi zpívajícími českými bratry je ve třetí řadě uprostřed zachycen i biskup Jan Blahoslav. Vzhledem ke kvalitě svého zpracování patřily knihy vycházející v 16. a na začátku 17. století z tiskárny Jednoty bratrské k vrcholu tehdejší tuzemské typografické produkce. Foto zachycuje titulní list bratrského Ivančického kancionálu, vytištěného v letech 1562-1564. Mezi zpívajícími českými bratry je ve třetí řadě uprostřed zachycen i biskup Jan Blahoslav.

 

V roce 1998 byl od londýnského antikvariátu Sam Fogg odkoupen rukopis holandské modlitební knihy hodinek z počátku 16. stol. Skvostně iluminovaný rukopis byl až do r. 1910 součástí rukopisné sbírky Nostické knihovny, do níž se po nákupu opět navrátil. V roce 1998 byl od londýnského antikvariátu Sam Fogg odkoupen rukopis holandské modlitební knihy hodinek z počátku 16. stol. Skvostně iluminovaný rukopis byl až do r. 1910 součástí rukopisné sbírky Nostické knihovny, do níž se po nákupu opět navrátil.

 

Středověkému čtenáři sloužily v knihovnách také tzv. libri catenati, čili "knihy připoutané řetězem". Řetěz měl chránit knihy před zcizením a zároveň umožnit jejich opisování a studium. Na fotografii je pokus o rekonstrukci podoby regálu s "přikovanými knihami" ve žďárském Muzeu knihy. Středověkému čtenáři sloužily v knihovnách také tzv. libri catenati, čili "knihy připoutané řetězem". Řetěz měl chránit knihy před zcizením a zároveň umožnit jejich opisování a studium. Na fotografii je pokus o rekonstrukci podoby regálu s "přikovanými knihami" ve žďárském Muzeu knihy.

 

V Muzeu knihy nalezne návštěvník rovněž rekonstrukci středověkého manuskriptoria ... V Muzeu knihy nalezne návštěvník rovněž rekonstrukci středověkého manuskriptoria ...

 

... a nejstarších tiskařských dílen. ... a nejstarších tiskařských dílen.

Zpět na Oddělení rukopisů a starých tisků


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel