EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Knihovna Náprstkova muzea

Knihovnu začal Vojta Náprstek programově budovat po svém návratu ze Spojených států amerických v roce 1858.

Historický interiér knihovny

Historický interiér knihovny

Knihovna byla k dispozici všem zájemcům a také členkám Amerického klubu dam. Byl to první český ženský spolek, který svým členkám poskytoval vzdělání a jehož vznik inicioval sám Náprstek. Ve své době byla Náprstkova knihovna nejlépe zásobenou soukromou knihovnou v Praze. V čítárně, která se dodnes dochovala v původní podobě, se scházeli Náprstkovi přátelé, tedy přední čeští vědci, politici, literáti a cestovatelé na tzv. dýcháncích, často spojených s odbornými přednáškami. Také se zde plánovaly důležité akce (např. založení českých novin, Zemská jubilejní výstava apod.).

 

Historický interiér knihovny

Hlavičky devatenácti českoamerických časopisů

Historická Náprstkova knihovna neobsahuje jen knihy a časopisy, ale i další fondy, například sbírku fotografií a stereoskopických obrázků, výstřižkové knihy, exlibris, plakáty aj.

Badatelé mají rovněž k dispozici odbornou knihovnu shromažďující publikace a periodika o mimoevropských národech (národopis, archeologie, historie, geografie, umění apod.). Raritou knižních fondů je třetí, tzv. krajanská knihovna, zahrnující tisky (monografie, periodika, kalendáře) Čechů a Slováků vydávané v zahraničí zhruba od 60. let 19. století do současnosti. Byla založena již Náprstkem a dodnes se doplňuje především díky darům krajanů.

Výpůjční doba

Úterý: 9.00–12.00 13.00–16.00
Středa: 13.00–18.00 (expedování do 16.00)
Čtvrtek: 9.00–12.00

Komentované prohlídky historickým interiérem knihovny Náprstkova muzea jsou pouze na objednání, vstupné: 30 Kč.
Kontaktujte prosím oddělení vztahů s veřejností Náprstkova muzea, tel. 224 497 511

Kontakty

PhDr. Michaela Tydlitátová – vedoucí oddělení
michaela_tydlitatova@nm.cz
Tel.: 224 497 513

PhDr. Hana Popelová, CSc. – zástupce vedoucí oddělení
E-mail: hana_popelova@nm.cz
Tel.: 224 497 514

Lucie Honzáková Forštová
E-mail: lucie_forstova@nm.cz
Tel: 224 497 515

Ing. Irena Kadeřábková
E-mail: irena_kaderabkova@nm.cz
Tel. 224 497 515

Mgr. Dagmar Winklerová
E-mail: dagmar_winklerova@nm.cz
Tel.: 224 497 515
 
Ve studovně je pro badatele nově zpřístupněno bezdrátové připojení k Internetu.
 

logo - Ptejte se knihovny

Knihovna Náprstkova muzea

Fondy knihovny Náprstkova muzea

Užitečné:

 

Zpět na Oddělení Náprstkova muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel