EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Paleontologické oddělení - Odborné publikace

 • Ekrt, B. et al. 2001: Short note on new records of Late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptile remains from the Úpohlavy Quarry (NM Bohemia, Czech Republic).- Bull. Czech Geol. Surv. 76, 2: 101-106.
 • Ekrt, B. 2003: Falsification of Cretaceous fish from Bohemia. Geoscience Research Reports for 2002. pp. 121-122.
 • Ekrt, B. 2003: The fossil larval fish Prorhodeus unionis FRIČ, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic. Časopis Národního muzea, řada přírodovědná 172, 1-4: 75-76.
 • Falcon-Lang, H.J., Kvaček, J., Uličný, D. 2001: Fire-prone communities and palaeoclimate of a Late Cretaceous fluvial to estuarine environment, Pecínov quarry, Czech Republic. - Geological Magazine, 138: 563-576.
 • Horný, R. 1997: Ordovician Tergomya and Gastropoda (Mollusca) of the Anti-Atlas (Morocco). - Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B (Hist. Nat.), 53 (3-4): 37-78
 • Horný, R. 1996: Secondary shell deposits and presumed mode of life in Sinuites (Mollusca, Gastropoda). - Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B (Hist. Nat.), 52 (1-2): 89-103
 • Horný, R. 1997: Shell breakage and repair in explanate bellerophontoidean gastropods from the Middle Ordovician of Bophemia. - Bull. Czech. Geol. Surv., 73(2): 157-168.
 • Horný, R. 2000: Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids. - Bull. Czech. Geol. Surv., 75 (2): 135-143.
 • Kvaček, J. 2000: Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe). - Review of Palaeobotany and Palynology, 112,51-78.
 • Kvaček, J., Pacltová, B. 2001: Bayeritheca hughesii gen. et sp. n. - a new Eucommiidites - bearing pollen organ from the Bohemian Cenomanian. Cretaceous Research 22: 695-704.
 • Kvaček, J., Eklund, H. 2003 A report on newly recovered reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Central Europe). Intern. Journ. Plant. Sci.164, 6: 1021-1039.
 • Kvaček, J., Herman, A.B. 2004: Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria. - Review of Palaeobotany and Palynology, 128: 323-353.
 • Libertín, M. Bek, J. (2004): Huttonia spicata (Sternberg) emend. and its spores, the Radnice Basin (Bolsovian), Carboniferous continental basins of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, Volume 128, Issues 3-4 , February 2004, Pages 247-261.
 • Nedomová, J. 2003: Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj), (Revision of the genus Castor Linnaeus, 1758 /Mammalia, Rodentia/ from the sites of the Bohemian karst /Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj/). - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002; 136-139;
 • Nedomová, J. 2004: Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice (Chebská pánev). /Preliminary study of the genus Steneofiber (Mammalia, Rodentia) from the Tertiary period locality of Dolnice (The Basin of Cheb)/. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003; 89-90
 • Nguyen Tu, T.T., Kvaček, J., Uličný, D., Bocherens, H., Mariotti and Broutin, J. 2002: Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 183: 43-70.
 • Chlupáč, I., Turek, V. 1983: Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia. - Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 46: 1-159. Praha.
 • Turek, V. 1983: Hydrodynamic conditions and the benthic community of Upper Wenlockian calcareous shale in western part of the Barrandian (Kosov quarry). - Časopis pro mineralogii a geologii, 28 (3): 245-260. Praha.
 • Turek, V. 1989: Fish and amphibian trace fossils from Upper Carboniferous (Westphalian).sediments of Bohemia. - Palaeontology, 32:623-642. Oxford
 • Stridsberg, S. - Turek, V. 1997: A revision of the Silurian nautiloid genus Ophioceras Barrande - Geologiska Föreningen Förhandlingar, 119: 21-36. Stockholm.
 • Zágoršek, K. 2001: Eocene Bryozoa from Hungary (part II. Systematic Paleontology). Courier Forschungsinstitut Senckenberg 231, 19-159.
 • Zágoršek, K. 2001: Upper Eocene Bryozoa from the Alpine Foreland Basin in Salzburg, Austria (Borehole Helmberg-1). In W.E. Piller & M.W. Rasser (eds), Paleogene of the Eastern Alps. Österreichische Akademie der Wisssenschaften, Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen, 14: 509-609.
 • Zágoršek, K. 2002: An Upper Eocene bryozoan fauna from Perwang-1 borehole, Salzburg, Austria (Borehole Helmberg-1). Wyse-Jackson, Buttler ( Spencer Jones (eds.): Bryozoan Studies 2001. Swets Zeitlinger, Lisse 2002: 367-375.
 • Zágoršek, K. 2003: Contribution to the knowledge of some cyclostomatous Bryozoa from the Eocene of Molasse Zone (Salzburg, Austria). - Neues Jahrbuch fur Geologie und Paleontologie 2003 (7), 439-448.
 • Zágoršek, K. 2003: Eocene Bryozoa from Waschberg Zone (Austria). - Beitrage fur Paleontologie 28: 101 - 263.

Zpět na Paleontologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel