EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Referenční – Licencované databáze a informační zdroje

Databáze


EBSCO – EBSCOHost je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence Národního muzea jsou zpřístupněny tyto databáze: Academic Search Complete a od 1.1.2018 Library and Information Science Source a RILM Abstracts of Music Literature with full text.
http://search.ebscohost.com


JSTOR – retrospektivní archiv vybraných vědeckých časopisů
Přístup v rámci podpory vědecké práce v NM.
http://www.jstor.org

 

Cambridge Journals Online HSS Collection
Kolekce Cambridge Online Journals – Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje více než 200 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press.
Přístup do aktuálního ročníku časopisů
a do archivu s retrospektivou
v závislosti na konkrétním titulu.

https://www.cambridge.org/core
 Oxford Journals HSS Collection zpřístupňuje obsah dvou dílčích oborových kolekcí vědeckých recenzovaných časopisů –
Arts & Humanities a Social Sciences časopisů nakladatelství Oxford University Press.
 

Manuscriptorium - databáze historických knižních fondů. Obsahuje digitální kopie rukopisů a starých tisků, bibliografické informace
www.manuscriptorium.com


Elektronická knihovna časopisů (EZB)
Přístup k plnotextovým odborným časopisům v elektronické formě
Plné texty odborných časopisů
Informace o databázi a návod k využití naleznete na http://ezb.nkp.cz/

obrázek - logo wos

Web of Science poskytuje přístup do bibliografických a citačních databází Web of Science a Journal Citation Index, obsahujících abstrakty, citace a případně i plné texty vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody, společenské a sociálně ekonomické vědy a techniku.

 

Památky archeologické 1854-2004
Kompletní elektronická verze všech ročníků časopisu z let 1854-2004. Více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků je zpřístupněno ve formátu PDF a propojeno s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí. Databáze zahrnuje bezmála 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí. Články z posledních cca 50 let publikované v českém jazyce obsahují anglický, německý nebo francouzský souhrn.
Přístupné v počítačové studovně KNM.

 

Vesmír - časopis vydávaný Akademií věd ČR, s retrospektivou k roku 1994
Přístup pouze ve studovně Knihovny Národního muzea
http://www.vesmir.cz


University of California Press
Geological science, Zoology, Entomology:
http://repositories.cdlib.org/ucpress/
Publications in botany:
http://ucjeps.berkeley.edu/constancea/
 

obrázek -banner - kramerius

Digitální knihovna Kramerius ver. 5.0
Digitální knihovna obsahuje tituly novin a časopisů naskenované Národním muzeem. Obrazové soubory jsou ve standartním formátu JPG.
kramerius.nm.cz

 

Logo Kramerius ver.3.0

Digitální knihovna Kramerius ver. 3.0

Digitální knihovna obsahuje plné texty bohemikálních periodik a monografií 19. století a částečně 20. století, které již nejsou chráněny autorským zákonem. Dokumenty chráněny autorských zákonem jsou dostupné pouze ve studovnách Národní knihovny. Obrazové soubory jsou ve formátu DjVu, pro jejich prohlížení je třeba mít nainstalovaný plug-in DjVu.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do

 

Další informační zdroje volně dostupné na internetu

Jednotná informační brána
umožňuje jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů.
www.jib.cz


Souborný katalog České republiky - Souborný katalog monografií a seriálů České republiky
www.caslin.cz


Česká národní bibliografie – katalog zahrnující české knihy, periodika, články, zahraniční bohemika, speciální dokumenty, disertace a autoreferáty http://database.aipberoun.cz/nkp/tornado/webtor.cgi


Knihopis českých a slovenských tisků (KPS) – součástí databází Národní knihovny ČR
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KPS


Česká poezie 19. století
plnotextová databáze čítající 1 200 básnických titulů
http://www.ceska-poezie.cz/cek/
Registrace do databáze je individuální

AATA - komplexní databáze obsahující přes 100,000 abstrakt z literatury související s ochranou a uchováním materiálního kulturního dědictví
http://aata.getty.edu/NPS/
Registrace do databáze je individuální


DigiCult - sledování nových technologií pro zpřístupnění a záchranu Evropského kulturního dědictví a jeho vědeckého využití v nastupující digitální kulturní ekonomice.
http://www.digicult.info/


The International Council of Museums - mezinárodní organizace muzeí a muzejních profesionálů, kteří jsou pověřeni ochranou, kontinuitou a zprostředkováním světového kulturního dědictví
http://icom.museum/

Informační zdroje na CD ROM

 • Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800
 • Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego
 • Česká literatura od roku 1945
 • Hrady a zámky: replika monumentálního díla Sedláčkova
 • Husitství a literatura
 • Jan Amos Komenský: Orbis pistus
 • Johann Amos Comenius – Janua Linguarum Reserata
 • Katalog arabských rukopisů v Národní knihovně ČR
 • Mediální studia na přelomu tisíciletí. Role médií v dějinách českých zemí.
 • Národní Museum: Architektura, výzdoba
 • Národní Museum: České museum hudby
 • Národní Museum: Lapidárium
 • Ottova encyklopedie
 • Ottova encyklopedie – mapové přílohy
 • Ottova encyklopedie nové doby
 • Památník národního písemnictví – Průvodce po fondech literárního archivu
 • Perské rukopisy v Národní knihovně ČR
 • Russian periodicals and serials up to 1919
 • Svět očima Amerlinga

 

Zpět na Služby Knihovny NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel