EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Referenční

Databáze


EBSCO – plnotextová databáze časopisů i monografických publikací především z oblasti humanitních věd, ekonomie a medicíny.
Volný přístup v rámci Národního muzea
http://search.ebscohost.com


JSTOR- retrospektivní archiv vybraných vědeckých časopisů
Přístup v rámci podpory vědecké práce v NM.
http://www.jstor.org


Manuscriptorium - databáze historických knižních fondů. Obsahuje digitální kopie rukopisů a starých tisků, bibliografické informace
www.manuscriptorium.com


Elektronická knihovna časopisů (EZB)
Přístup k plnotextovým odborným časopisům v elektronické formě
Plné texty odborných časopisů
Informace o databázi a návod k využití naleznete na http://ezb.nkp.cz/

 

obrázek -banner - kramerius

Kramerius – digitální knihovna
kramerius.nm.cz

obrázek - logo wos

Web of Science poskytuje přístup do bibliografických a citačních databází Web of Science a Journal Citation Index, obsahujících abstrakty, citace a případně i plné texty vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody, společenské a sociálně ekonomické vědy a techniku.

 

Památky archeologické 1854-2004
Kompletní elektronická verze všech ročníků časopisu z let 1854-2004. Více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků je zpřístupněno ve formátu PDF a propojeno s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí. Databáze zahrnuje bezmála 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí. Články z posledních cca 50 let publikované v českém jazyce obsahují anglický, německý nebo francouzský souhrn.
Přístupné v počítačové studovně KNM.


Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století.
Informační systém o českém výtvarném umění. Hesla obsahují bibliografická data, přehled výstavních aktivit, anotace, rozhovory, barevné reprodukce děl atd.
Volný přístup v rámci Národního muzea
(Přístupové heslo dodá výpůjční protokol KNM)
www.sca-art.com


Vesmír - časopis vydávaný Akademií věd ČR, s retrospektivou k roku 1994
Přístup pouze ve studovně Knihovny Národního muzea
http://www.vesmir.cz


University of California Press
Geological science, Zoology, Entomology:
http://repositories.cdlib.org/ucpress/
Publications in botany:
http://ucjeps.berkeley.edu/constancea/
 

 

Další informační zdroje volně dostupné na internetu

Jednotná informační brána
umožňuje jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů.
www.jib.cz


Souborný katalog České republiky - Souborný katalog monografií a seriálů České republiky
www.caslin.cz


Česká národní bibliografie – katalog zahrnující české knihy, periodika, články, zahraniční bohemika, speciální dokumenty, disertace a autoreferáty http://database.aipberoun.cz/nkp/tornado/webtor.cgi


Knihopis Digital - České prvotisky a staré tisky (1476-1800) on-line.
http://db.knihopis.org


Česká poezie 19. století
plnotextová databáze čítající 1 200 básnických titulů
http://www.ceska-poezie.cz/cek/
Registrace do databáze je individuální

AATA - komplexní databáze obsahující přes 100,000 abstrakt z literatury související s ochranou a uchováním materiálního kulturního dědictví
http://aata.getty.edu/NPS/
Registrace do databáze je individuální


DigiCult - sledování nových technologií pro zpřístupnění a záchranu Evropského kulturního dědictví a jeho vědeckého využití v nastupující digitální kulturní ekonomice.
http://www.digicult.info/


The International Council of Museums - mezinárodní organizace muzeí a muzejních profesionálů, kteří jsou pověřeni ochranou, kontinuitou a zprostředkováním světového kulturního dědictví
http://icom.museum/

Informační zdroje na CD ROM

 • Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501- 1800
 • Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego
 • Česká literatura od roku 1945
 • Hrady a zámky : replika monumentálního díla Sedláčkova
 • Husitství a literatura
 • Jan Amos Komenský: Orbis pistus
 • Johann Amos Comenius - Janua Linguarum Reserata
 • Katalog arabských rukopisů v Národní knihovně ČR
 • Mediální studia na přelomu tisíciletí. Role médií v dějinách českých zemí.
 • Národní Museum : Architektura, výzdoba
 • Národní Museum : České museum hudby
 • Národní Museum : Lapidárium
 • Ottova encyklopedie
 • Ottova encyklopedie – mapové přílohy
 • Ottova encyklopedie nové doby
 • Památník národního písemnictví - Průvodce po fondech literárního archivu
 • Perské rukopisy v Národní knihovně ČR
 • Russian periodicals and serials up to 1919
 • Svět očima Amerlinga

 

Zpět na Služby Knihovny NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel