Home page NM

SBORNÍK NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE
ŘADA B - PŘÍRODNÍ VĚDY
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis

Ročníky/Volumes

Seznam autorů/
Author Index

Abstrakty/
Abstracts
 

Redakční rada/
Editorial Board

Informace redakce/
Editorial Office Info

Pokyny pro autory/
Guide for AuthorsHome page NM


Sborník Národního muzea v Praze, řada B, Přírodní vědy 
uveřejňuje původní autorské příspěvky či monografie z oboru antropologie, botanika, entomologie, mineralogie, mykologie, paleontologie a zoologie, které nebyly doposud jinde publikovány. 
Přijímají se výhradně rukopisy psané na PC v angličtině nebo němčině. Přednost mohou mít články, které vznikly v Národním muzeu nebo vycházejí z materiálu uloženého v Národním muzeu. 


Sborník NM,  řada B - přírodní vědy

ISSN 0036 - 5343

Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 
publishes original scientific papers and monographs concerning on anthropology, botany, entomology, mineralogy, mycology, palaeontology and zoology, that have not been published elsewhere.
Accepted papers have to be written on a PC in English or German. Priority may be given to results of research carried out at the National Museum, Prague or on the collections of the National Museum. 
Národní muzeum v Praze 2001