EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Lynx, nová série

Show articles:

Volume:      Number:     


Bačkor Peter (2016):
Netopiere mesta Banská Bystrica (Chiroptera) [Bats of the city of Banská Bystrica, Central Slovakia (Chiroptera)]
Lynx, nová série 47: 5–15. [Abstract] [PDF fulltext]

Benda Petr, Engelberger Simon (2016):
Bats from Lebanon at the Natural History Museum, Vienna: a cautionary tale on the reliability of museum specimen data (Chiroptera) [Netopýři z Libanonu v Přírodovědeckém museu ve Vídni: varovný příběh o nespolehlivosti údajů z musejních sbírek (Chiroptera)]
Lynx, nová série 47: 17–43. [Abstract] [PDF fulltext]

Čanády Alexander, Onderková Anna (2016):
Notes on variation in the baculum of Martes foina from Czech Silesia, Czech Republic (Carnivora: Mustelidae) [Poznámky k premenlivosti bakula kuny skalnej (Martes foina) z českého Sliezska (Carnivora: Mustelidae)]
Lynx, nová série 47: 45–50. [Abstract] [PDF fulltext]

Kruskop Sergei V., Benda Petr, Vasenkov Denis A., Lavrenchenko Leonid A. (2016):
First records of bats from the Alatish National Park, north-western Ethiopia (Chiroptera) [První nálezy netopýrů v Národním parku Alatiš, severozápadní Ethiopie (Chiroptera)]
Lynx, nová série 47: 51–69. [Abstract] [PDF fulltext]

Uhrinová Romana, Hapl Ervin, Löbbová Denisa, Benčuríková Gabriela, Jarošíková Mária, Czśepányiová Dominika, Rys Ján, Maxinová Edita, Uhrin Marcel (2016):
Netopiere opustených banských diel Revúckej vrchoviny (Chiroptera) [Bats of abandoned mining works of the Revúcka vrchovina Mts., central Slovakia (Chiroptera)]
Lynx, nová série 47: 71–104. [Abstract] [PDF fulltext]

Vohralík Vladimír, Melichar Vladimír (2016):
Current distribution of Cricetus cricetus in Bohemia, Czech Republic (Rodentia: Cricetidae) [Současné rozšíření křečka polního (Cricetus cricetus) v Čechách (Rodentia: Cricetidae)]
Lynx, nová série 47: 105–123. [Abstract] [PDF fulltext]

Čanády Alexander (2016):
Myšovka horská (Sicista betulina) v zbierkach Šarišského múzea v Bardejove (Rodentia: Zapodidae) [Sicista betulina in collection of the Šariš Museum Bardejov, Slovakia (Rodentia: Zapodidae)]
Lynx, nová série 47: 125–127. [Abstract] [PDF fulltext]

Volf Jiří (2016):
Nezvěstní jedinci koně Převalského (Equus przewalskii) sbírek Národního muzea v Praze (Perissodactyla: Equidae) [Missing specimens of Equus przewalskii from the collection of the National Museum in Prague (Perissodactyla: Equidae)]
Lynx, nová série 47: 129–132. [Abstract] [PDF fulltext]

Volf Jiří (2016):
Hmotnost, chrup a dlouhověkost koní Převalského (Equus przewalskii) v Zoologické zahradě v Praze (Perissodactyla: Equidae) [Body weight, dentition and longevity in Equus przewalskii kept in the Prague Zoo (Perissodactyla: Equidae)]
Lynx, nová série 47: 133–136. [Abstract] [PDF fulltext]

Back to Lynx, nová série


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace