EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Lynx, nová série

Show articles:

Volume:      Number:     


Čanády Alexander, Čomor Ľuboš (2013):
Contribution to the knowledge of variability of the penis bone (baculum) in Canis lupus from Slovakia (Carnivora: Canidae) [Príspevok k poznatkom o variabilite penisovej kosti (bakula) Canis lupus zo Slovenska (Carnivora: Canidae)]
Lynx, nová série 44: 5–12. [Abstract] [PDF fulltext]

Gaisler Jiří, Schenková Jana (2013):
Species diversity of small mammals in a highland recreation cottage within 40 years (Rodentia, Eulipotyphla, Chiroptera) [Druhová diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let (Rodentia, Eulipotyphla, Chiroptera)]
Lynx, nová série 44: 13–25. [Abstract] [PDF fulltext]

Kryštufek Boris, Vohralík Vladimír (2013):
Taxonomic revision of the Palaearctic rodents (Rodentia). Part 2. Sciuridae: Urocitellus, Marmota and Sciurotamias [Taxonomická revise palearktických hlodavců (Rodentia). Část 2.Sciuridae: Urocitellus, Marmota and Sciurotamias]
Lynx, nová série 44: 27–138. [Abstract] [PDF fulltext]

Pospíšková Jana, Kutal Miroslav, Bojda Michal, Bufková-Daniszová Kristina, Bufka Luděk (2013):
Nové nálezy Felis silvestris v České republice (Carnivora: Felidae) [New records of Felis silvestris in the Czech Republic (Carnivora: Felidae)]
Lynx, nová série 44: 139–147. [Abstract] [PDF fulltext]

Spitzenberger Friederike, Engelberger Simon (2013):
Negative trend reversal after 16 years of constant growth: The case of Rhinolophus hipposideros in an Austrian mass hibernaculum (Chiroptera: Rhinolophidae) [Návrat negativního trendu po 16 letech stálého nárustu: případ Rhinolophus hipposideros v rakouském hromadném zimovišti (Chiroptera: Rhinolophidae)]
Lynx, nová série 44: 149–156. [Abstract] [PDF fulltext]

Uhrin Marcel, Andreas Michal, Bačkor Peter, Benda Petr, Bryndza Peter, Hapl Ervín, Obuch Ján, Reiter Antonín (2013):
Výsledky sčítania netopierov v zimoviskách Národného parku Muránska planina 2002–2013 (Chiroptera) [Results of bat census in hibernacula of the Muránska planina National Park, Slovakia, in 2002–2013 (Chiroptera)]
Lynx, nová série 44: 157–172. [Abstract] [PDF fulltext]

Volf Jiří (2013):
Chov antilopy vrané (Hippotragus niger) v Zoologické zahradě v Praze (Artiodactyla: Bovidae) [Breeding of Hippotragus niger in the Prague Zoo (Artiodactyla: Bovidae)]
Lynx, nová série 44: 173–180. [Abstract] [PDF fulltext]

Heroldová Marta, Homolka Miloslav, Zejda Jan (2013):
Některé nepublikované nálezy Apodemus agrarius v Čechách a na Moravě v návaznosti na současný stav znalostí o jejím rozšíření (Rodentia: Muridae) [Some unpublished records of Apodemus agrarius in Bohemia and Moravia in relation to the current knowledge of its distribution (Rodentia: Muridae)]
Lynx, nová série 44: 181–184. [Abstract] [PDF fulltext]

Wojtaszyn Grzegorz, Rutkowski Tomasz, Stephan Wojciech, Wiewióra Dorota, Jaros Radoslaw (2013):
The largest hibernaculum of Barbastella barbastellus in Central Europe (Chiroptera: Vespertilionidae) [Największe zimowisko Barbastella barbastellus w środkowej Europie (Chiroptera: Vespertilionidae)]
Lynx, nová série 44: 185–188. [Abstract] [PDF fulltext]

Dvořák Jan (2013):
Seznam mammalogických bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací, obhájených na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně (2006–2012) [Bachelor’s (BSc), Master’s (MSc), Doctoral (PhD) and Habilitation (Assoc. Prof.) theses in mammalogy defended at the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno (2006–2012)]
Lynx, nová série 44: 189–198. [Abstract] [PDF fulltext]

Stefen Clara (2013):
Book Review [Recense]
Lynx, nová série 44: 148. [PDF fulltext]

Back to Lynx, nová série


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel