EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Lynx, nová série

Show articles:

Volume:      Number:     


(2008):
Proceedings of the Second European Ground Squirrel Meeting, Svatý Jan pod Skalou, Czech Republic, 1–5 October 2008
Lynx, nová serie 39 (2). [PDF fulltext]

Ambros Michal (2008):
Stav poznania rozšírenia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na Slovensku v rokoch 1996 až 2008 [Current knowledge on the distribution of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Slovakia in 1996–2008]
Lynx, nová serie 39 (2): 219–333. [Abstract] [PDF fulltext]

Baláž Ivan, Jančová Alena, Ambros Michal (2008):
Reštitúcia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na Slovensku [Restitution of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Slovakia]
Lynx, nová serie 39 (2): 235–240. [Abstract] [PDF fulltext]

Hoffmann Ilse E., Turrini Tabea, Brenner Michaela (2008):
Do European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) in Austria adjust their life history to anthropogenic influence? [Odráží se vliv člověka na změnách biologie sysla obecného (Spermophilus citellus) v Rakousku?]
Lynx, nová serie 39 (2): 241–250. [Abstract] [PDF fulltext]

Koshev Yordan Spasov (2008):
Distribution and status of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Bulgaria [Rozšíření a stav populace sysla obecného (Spermophilus citellus) v Bulharsku]
Lynx, nová serie 39 (2): 251–261. [Abstract] [PDF fulltext]

Matějů Jan (2008):
Ecology and space use in a relict population of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) at the north-western edge of its distribution range [Ekologie a prostorové uspořádání v reliktní populaci sysla obecného (Spermophilus citellus) na severozápadní hranici areálu jeho rozšíření]
Lynx, nová serie 39 (2): 263–276. [Abstract] [PDF fulltext]

Matějů Jan, Nová Petra, Uhlíková Jitka, Hulová Štěpánka, Cepáková Eva (2008):
Distribution of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in the Czech Republic in 2002–2008 [Rozšíření sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice v letech 2002 až 2008]
Lynx, nová serie 39 (2): 277–294. [Abstract] [PDF fulltext]

Matrosova Vera A., Volodin Ilya A., Volodina Elena V. (2008):
Does kinship affect the alarm call structure in the Yellow Ground Squirrel (Spermophilus fulvus)? [Ovlivňují příbuzenské vztahy strukturu varovných signálů sysla žlutého (Spermophilus fulvus)?]
Lynx, nová serie 39 (2): 295–303. [Abstract] [PDF fulltext]

Millesi Eva, Hoffmann Ilse E. (2008):
Body mass and timing of the active season in European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) at high and low population density [Tělesná hmotnost a načasování období aktivity sysla obecného (Spermophilus citellus) při vysoké a nízké populační hustotě]
Lynx, nová serie 39 (2): 305–315. [Abstract] [PDF fulltext]

Shekarova Olga N., Neronov Vladimir V., Savinetskaya Ludmila E. (2008):
Speckled Ground Squirrel (Spermophilus suslicus): current distribution, population dynamics and conservation [Současné rozšíření, populační dynamika a ochrana sysla perličkového (Spermophilus suslicus)]
Lynx, nová serie 39 (2): 317–322. [Abstract] [PDF fulltext]

Turrini Tabea A., Brenner Michaela, Millesi Eva, Hoffmann Ilse E. (2008):
Home ranges of European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) in two habitats exposed to different degrees of human impact [Domovské okrsky sysla obecného (Spermophilus citellus) ve dvou biotopech s odlišnou intenzitou antropogenního vlivu]
Lynx, nová serie 39 (2): 323–332. [Abstract] [PDF fulltext]

Volodin Ilya A., Volodina Elena V., Matrosova Vera A., Savinetskaya Lyudmila E., Shekarova Olga N., Voytsik Vera A. (2008):
Population density does not affect the alarm call characteristics in the Speckled Ground Squirrel (Spermophilus suslicus) [Populační hustota neovlivňuje vlastnosti varovných signálů sysla perličkového (Spermophilus suslicus)]
Lynx, nová serie 39 (2): 333–342. [Abstract] [PDF fulltext]

(2008):
Abstracts of the Meeting contributions not included in this volume [Abstrakty příspěvků konference nezahrnutých do tohoto sborníku]
Lynx, nová serie 39 (2): 343–354. [Abstract] [PDF fulltext]

Back to Lynx, nová série


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů