EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení

Show articles:

Volume:      Number:     


Sejkora Jiří, Škácha Pavel, Venclík Viktor, Plášil Jakub (2013):
Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 113-130. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Ružička Peter, Hain Miroslav, Bačík Peter, Milovská Stanislava, Juhász Pavol (2013):
3D distribúcia titanitových inklúzií v granáte z lokality Modra-Harmónia (Malé Karpaty, Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 131-142. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Plášil Jakub, Bureš Bohuslav (2013):
Neobvyklá asociace supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista, Jáchymov (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 143-156. [PDF abstract]

Šreinová Blanka, Šrein Vladimír, Řídký Jaroslav, Půlpán Marek (2013):
Kamenné nálezy z neolitického sídelního areálu ve Vchynicích (severozápadní Čechy)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 157-170. [PDF abstract]

Pauliš Petr, Svejkovský Jiří, Janeček Oldřich, Hrůzek Libor, Dvořák Zdeněk, Jebavá Ivana (2013):
Offretit z kamenolomu Vrbička u Valče v Doupovských horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 171-178. [PDF abstract]

Buriánek David, Verner Kryštof, Mrázová Štěpánka (2013):
Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 179-190. [PDF abstract]

Venclík Viktor, Sejkora Jiří, Škácha Pavel, Pauliš Petr, Stískal Ondřej (2013):
Vivianit z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 191-194. [PDF abstract]

Jirásek Jakub, Dolníček Zdeněk, Matýsek Dalibor, Škoda Radek (2013):
Barytová mineralizace ve svrchnokarbonských slepencích na lokalitě Pecka-Hrubá skála (podkrkonošská pánev, Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 195-200. [PDF abstract]

Sejkora Jiří, Pauliš Petr, Malíková Radana, Zeman Miroslav, Krtek Václav (2013):
Supergenní minerály As ze štola č. 2 Preisselberg, rudní revír Krupka (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 201-209. [PDF abstract]

Prokop Jiří, Losos Zdeněk, Čopjaková Renata, Karásek Jaromír (2013):
Mineralogie a geneze horninových úlomků s pegmatitovou texturou z eluvia serpentinitu u Nové Vsi u Oslavan
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 210-222. [PDF abstract]

Števko Martin, Sejkora Jiří, Bačík Peter (2013):
Witherit z antimonitového ložiska Dúbrava (Slovenská republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 223-227. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Plášil Jakub, Hloušek Jan, Škoda Radek (2013):
Chalkonatronit, Na2Cu(CO3)2(H2O)3, ze žíly sv. Ducha, Jáchymov (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 228-233. [PDF abstract]

Ozdín Daniel, Uher Pavel, Koděra Peter (2013):
Prvý výskyt kobaltpentlanditu na Slovensku (Ca-Mg skarn, Vysoká-Zlatno)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 234-239. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Vrtiška Luboš, Sejkora Jiří, Nováková Hana, Vašinová Galiová Michaela (2013):
Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 21 (2): 240-248. [PDF abstract]

Back to Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel