EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie

Show articles:

Volume:      Number:     


Běličová Milena (2013):
Předmluva / Foreword
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 3. [PDF fulltext]

Běličová Milena (2013):
MUDr. Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho odkaz Národnímu muzeu / Bohuslav nobleman Jiruš, M. D. and his bequest to the National Museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 4-12. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Pavel Petr (2013):
Jirušova (mortis) causa aneb stručná právní analýza závěti / Jiruš’s (mortis) causa – a brief legal analysis of his will
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 13-16. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Hlaváčková Ludmila (2013):
Bohuslav Jiruš – první profesor farmakologie a farmakognosie na české lékařské fakultě / Bohuslav Jiruš – the first professor of pharmacology and pharmacognosy at the Czech faculty of medicine
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 17-21. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Kučerová Jarmila , Lachmanová Eva , Hernychová Ivana (2013):
Osobní knihovna Bohuslava Jiruše / Personal library of Bohuslav Jiruš
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 22-28. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Stehlíková Dana (2013):
Jirušovy památky historické a umělecké / Historical objects and artefacts of Bohuslav Jiruš
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 29-34. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Velebil Dalibor (2013):
Příspěvek Bohuslava Jiruše do mineralogické podsbírky a podsbírky meteoritů Národního muzea / Contribution of Bohuslav Jiruš to mineralogy and meteorite subcollections of the National Museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 35-38. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Kvaček Jiří , Sklenář Jan (2013):
Sbírky paleontologického oddělení spojené se jménem Bohuslava šlechtice Jiruše / Collections of the Palaeontology Department associated with Bohuslav knight nobleman Jiruš
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 39-40. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Šída Otakar (2013):
Prof. Bohuslav Jiruš a jeho odkaz v botanických sbírkách Národního muzea – kolekce Zenkera, Pringleho, Sintenise, Ehrenbergera, Goetzeho, Warneckeho, Hieronymuse & Niederleina a Zimmermanna z let 1901–1904 / Prof. Bohuslav Jiruš and his bequest in the Herbarium of the National Museum – collections of Zenker, Pringle, Sintenis, Ehrenberg, Goetze, Warnecke, Hieronymus & Niederlein, and Zimmermann from 1901–1904
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 41-46. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Mlíkovský Jiří , Benda Petr , Dolejš Petr , Moravec Jiří (2013):
Jirušův odkaz a zoologické sbírky Národního muzea v Praze / Jiruš’s bequest and zoological collections of the National Museum in Prague
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 47-52. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Běličová Milena (2013):
Jirušové – rodinná tradice v pramenech a pamětech / The Jiruš’s – family tradition in sources and memoirs
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 53-59. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Běličová Milena (2013):
Závěrem / Conlusion
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 67 (3-4): 157-160. [PDF fulltext]

Back to Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel