EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie

Show articles:

Volume:      Number:     


(2015):
Summary
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 60 (1-2): 4. [PDF fulltext]

Pavelková Jindra (2015):
Vliv pečetnictví na supralibros a exlibris moravských klášterů / The Influence of Sphragistics on the Supralibros and Ex Libris of the Monasteries in Moravia
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 60 (1-2): 5-10. [Abstract] [PDF fulltext]

Vaculínová Marta (2015):
Knižní dary v dějinách Knihovny Národního muzea podle zápisů v Muzejníku / Book Donations in the History of the National Museum Library Based on the Records in Journal of the National Museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 60 (1-2): 11-32. [Abstract] [PDF fulltext]

Hronková Libuše (2015):
Osobní knihovna Jana Reimosera / The Estate of Jan Reimoser in the Theatre History Department of the National Museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 60 (1-2): 33-44. [Abstract] [PDF fulltext]

(2015):
Aktuality / Latest News
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 60 (1-2): 45-47. [PDF fulltext]

Back to Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel