EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie

Show articles:

Volume:      Number:     


Kašparová Jaroslava, Šípek Richard (2013):
Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 3-14. [PDF fulltext]

Kašparová Jaroslava, Šípek Richard (2013):
The PROVENIO Project, the PROVENIO Database and the Provenance Treatment in the National
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 15-19. [PDF fulltext]

Dondi Cristina (2013):
Provenienční značky a poznámky v databázích „CERL Thesaurus” a „Material Evidence in Incunabula” / Provenance records in the CERL Thesaurus and in Material Evidence in Incunabula
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 15-19. [PDF fulltext]

Scheibe Michaela (2013):
Methodische Überlegungen zur Provenienzerschließung
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 20-25. [PDF fulltext]

Scheibe Michaela (2013):
Metodické úvahy nad výzkumem provenience
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 26-27. [PDF fulltext]

Hulvey Monique (2013):
Provenance des livres anciens: du signalement aux reconstructions
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 28-31. [PDF fulltext]

Hulvey Monique (2013):
Provenience starých tisků: od identifikace k rekonstrukci
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 32-34. [PDF fulltext]

Delestre Béatrice (2013):
Les marques de provenances à la Bibliothèque de l’Institut de France
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 35-37. [PDF fulltext]

Delestre Béatrice (2013):
Provenienční značky v Bibliothèque de l’Institut de France
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 38. [PDF fulltext]

Wiencek Izabela (2013):
Polish online database "Libraries of dissolved monasteries: history, ownership marks, sources“
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 39. [PDF fulltext]

Wiencek Izabela (2013):
Online databáze „Knihovny zrušených klášterů v Polsku: dějiny, vlastnické značky, provenience“
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 40-41. [PDF fulltext]

Kollárová Ivona (2013):
Výskum proveniencie v kultúrnych dejinách / Provenance Research in Cultural History
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 42-46. [PDF fulltext]

Komorová Klára (2013):
Posesorské a provenienčné značky – základ výskumu a rekonštrukcie historických knižníc / Ownership and Provenance Marks – the Bases for the Research and Reconstructions of Historical Libraries
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 47-53. [PDF fulltext]

Sibylová Michaela (2013):
Špecifiká provenienčného výskumu šľachtických knižníc na Slovensku na príklade pálfiovskej knižnice / The Particularities of Aristocratic Library Provenance Research in Slovakia on an Example of the Pálfi Library
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 54-58. [PDF fulltext]

Pišna Jan (2013):
Co přinese výzkum proveniencí výzkumu čtenářské kultury raného novověku a naopak ? / How Will Provenance Research Enrich the Research of Reading Culture of the Early Modern Period
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 59-65. [PDF fulltext]

Hesová Petra (2013):
Osobní knihovna Josefa Václava Friče. Poznámky na okraj / The Personal Library of Josef Václav Frič. Notes in the Margins
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 66-70. [PDF fulltext]

Menclová Věra (2013):
Osobní knihovny očima literárního historika / Personal Libraries as Perceived by a Literary Historian
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 71-75. [PDF fulltext]

Baďurová Anežka, Svobodová Jana, Šícha Vojtěch (2013):
Vlastnická označení knih v historickém fondu Knihovny Akademie věd ČR – první výsledky průzkumu / Ownership Marks in the Books in the Historical Collection of the Library of the Academy of Sciences
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 76-79. [PDF fulltext]

Okoličányová Vlasta (2013):
Moravské provenience z knihovny první Evangelické městské školy v Bratislavě 1606–1672 / Moravian Provenances from the Library of the first Evangelical Town School in Bratislava (1606–1672)
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 76-79. [PDF fulltext]

Kolařík Karel (2013):
JRV. Provenienční skladba knihovního fondu J. R.Vilímek v Památníku národního písemnictví / JRV.The Provenance Composition of the Library Collection of J. R.Vilímek in the Museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 87-93. [PDF fulltext]

(2013):
Příloha / Supplement
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 58 (3-4.): 95-98. [PDF fulltext]

Back to Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel