EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Časopis Národního muzea. Řada historická

Show articles:

Volume:      Number:     


Svobodová Helena (2013):
Nádobky na parfémy, vonné masti a oleje – nejstarší antické sklo ve sbírce Národního muzea (Od počátku výroby skla k vynálezu sklářské píšťaly) / Helena Svobodová, Containers for perfumes, spices and oils - the oldest antique glass in the collection of the National Museum (from the beginning of glass production to the invention of the blowpipe)
Časopis Národního muzea. Řada historická 182 (1-2): 3-18. [PDF abstract]

Sadílek Tomáš , Žďárský Pavel , Přebinda Petr (2013):
Arabsko-český slovník beduínských výrazů v pozůstalosti Aloise Musila / Arab-Czech dictionary of Bedouin terms in Alois Musils’ inheritance
Časopis Národního muzea. Řada historická 182 (1-2): 19-28. [PDF abstract]

Vojtíšková Jana , Šebesta Vít (2013):
Královéhradecká městská kancelář zvláště ve světle přímých zpráv z tamních dochovaných register z doby předbělohorské / Hradec Králové city office, in particular in light of the direct reports from preserved local registers from the period before the Battle of White Mountain
Časopis Národního muzea. Řada historická 182 (1-2): 29-50. [PDF abstract]

Pehr Michal (2013):
Pomnichovské hranice v dobových ohlasech / Post-Munich border as reflected at the time
Časopis Národního muzea. Řada historická 182 (1-2): 51-60. [PDF abstract]

Matúšek Miloš (2013):
Miroslav Tyrš – estetik, historik umění a „památkář“ / Miroslav Tyrš – aestheticist, art historian and conservationist
Časopis Národního muzea. Řada historická 182 (1-2): 61-72. [PDF abstract]

Pařízková Kateřina (2013):
Archiv Národního muzea představuje: Osobní fondy Antonína Friče a Bohuslava Jiruše / The National Museum Archives present: The personal collections of Antonín Frič and Bohuslav Jiruš
Časopis Národního muzea. Řada historická 182 (1-2): 73-85. [PDF abstract]

Mlíkovský Jiří (2013):
Ornitologické dopisy Emmanuela Lokaye Antonínu Fričovi z roku 1850 / Ornithological letters of Emmanuel Lokay to Antonín Frič from 1850
Časopis Národního muzea. Řada historická 182 (1-2): 86-92. [PDF abstract]

Back to Časopis Národního muzea. Řada historická


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel