EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Back-issues

Časopis Národního muzea. Řada historická

Show articles:

Volume:      Number:     


Majtenyi David (2016):
Španělská občanská válka (1936–1939) v dokumentech Archivu Národního muzea / The Spanish Civil War (1936–1939) in documents in the Archives of the National Museum
Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3-4): 3-18. [Abstract]

Pehr Michal (2016):
Politické vzdělávání v meziválečném Československu a Svobodná škola politických nauk / Political education in interwar Czechoslovakia and the Free School of Political Studies
Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3-4): 19-38. [Abstract]

Šmídová Lucie (2016):
Legio Angelica – nástroj disciplinace katolických chlapců. Výchova ke kněžství a k laické misijní činnosti v Legio angelica pod vedením P. Methoda K. Klementa, OSB v letech 1927–1937 / Education for the Priesthood and Lay Missionary activities in the Legio angelica under the direction of P. Method K. Klement, OSB 1927–1937
Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3-4): 39-48. [Abstract]

Junek Marek (2016):
Expozice novodobých českých dějin v Národním muzeu / Modern Czech History exhibition at the National Museum
Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3-4): 49-58. [Abstract]

Jůn Libor (2016):
Náprstkovo muzeum v nespojitém čase – aneb několik úvah nad osudy muzejní instituce v letech 1945 až 1946 / The Náprstek Museum at a distinct time – or some thoughts on the fates of the museum institution in 1945 to 1949
Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3-4): 59-70. [Abstract]

Woitschová Klára (2016):
Národní muzeum a Josef Volf počátkem roku 1919 / National Museum and Josef Volf at the beginning of the year 1919
Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3-4): 71-83. [Abstract]

Běličová Milena (2016):
Sto sedmdesát let muzejního archivu / 170 years of the National Museum Archive
Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3-4): 84-92. [Abstract]

Back to Časopis Národního muzea. Řada historická


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel