EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Pauliš Petr, Hrůzek Libor, Janeček Oldřich, Sejkora Jiří, Malíková Radana, Fediuk Ferry (2014):
Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 3 - 14.

Sejkora Jiří (2014):
Slovo úvodem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 153.

Houzar Stanislav, Cempírek Jan, Toman Jiří, Hrazdil Vladimír, Filip Jan, Radoň Miroslav (2014):
Turmalinit z Velkých Žernosek (oparenské krystalinikum, severní Čechy)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 15 - 24.

Veselovský František, Sejkora Jiří (2014):
Za Janem Hlouškem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 154.

Ferenc Štefan, Bakos František, Demko Rastislav, Koděra Peter (2014):
Výskyty sideritovej (Fe karbonátovej) a kremeňovosulfidickej mineralizácie pri Lovinobani a Uderinej (Slovenské rudohorie-veporikum), Slovenská republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 25 - 41.

Hloušek Jan, Plášil Jakub, Sejkora Jiří, Škácha Pavel (2014):
Novinky a nové minerály z Jáchymova (2003 - 2014)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 155-181.

Knížek František, Škácha Pavel, Sejkora Jiří (2014):
Výskyt barytokalcitu na žíle Bt22U, šachta 19, uran-polymetalický revír Příbram (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 42 - 45.

Plášil Jakub, Škácha Pavel, Horák Vladimír (2014):
Kdo byl kdo (III)? - osobnosti v názvech jáchymovských minerálů
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 182-191.

Toman Jiří, Sejkora Jiří, Houzar Stanislav (2014):
Revize zeolitů v alpské paragenezi z historické lokality Oslavany (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 46 - 55.

Horák Vladimír, Škácha Pavel, Plášil Jakub (2014):
Historie dolování na žíle Geister v západní části jáchymovského rudního revíru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 192-201.

Kubač Alexander, Chovan Martin, Ozdín Daniel, Pukančík Libor (2014):
Hydrotermálna Pb-Zn polymetalická mineralizácia na lokalite Marianka (Malé Karpaty), Slovenská republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 56 - 67.

Škácha Pavel, Horák Vladimír, Plášil Jakub (2014):
Minerály a rudní nálomy na žíle Geister (Dušní) v západní části Jáchymovského rudního revíru (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 202-214.

Pauliš Petr, Sejkora Jiří, Novák František, Malíková Radana (2014):
Harmotom a stilbit-Ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 68 - 73.

Plášil Jakub, Hloušek Jan, Kasatkin Anatoly V. (2014):
Pozoruhodný výskyt metaťujamunitu a minerálů mixitové skupiny na Dušní žíle (Geister), Jáchymov (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 215-220.

Ružička Peter, Michálek Martin, Bačík Peter (2014):
Magnezio-riebeckit v mramoroch zo Šugovskej doliny pri Medzeve (Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 74 - 81.

Sejkora Jiří, Macek Ivo (2014):
Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 221-226.

Pauliš Petr, Kopecký sen. Stanislav, Kopecký jun. Stanislav, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2014):
Vauquelinit z ložiska polymetalických rud Suchovršice u Trutnova (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 82 - 86.

Plášil Jakub, Čejka Jiří, Škoda Radek (2014):
Chalkoalumit, Cu2+Al4(SO4)(OH)12(H2O)3, z Červené žíly, Jáchymov (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 227-232.

Žitňan Juraj, Uher Pavel, Koděra Peter, Bačík Peter (2014):
Pokročilá argilitizácia na Au-porfýrovom ložisku Detva - Biely vrch v stratovulkáne Javorie (stredné Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 87 - 98.

Sejkora Jiří, Bureš Bohuslav, Hykš Jan (2014):
Výskyt Mn-bohatého köttigitu v oblasti žil Marie - Geyer, Svornost, Jáchymov (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 233-239.

Pauliš Petr, Kopecký sen. Stanislav, Kopecký jun. Stanislav, Sejkora Jiří, Malíková Radana, Vrtiška Luboš (2014):
Fosfuranylit z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 99 - 104.

Škácha Pavel, Plášil Jakub, Sejkora Jiří, Čejka Jiří, Škoda Radek, Meisser Nicolas (2014):
Ojedinělý výskyt bayleyitu, Mg2[(UO2)(CO3)3].18H2O, z Jáchymova
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 240-247.

Hrvanović Samila, Putiš Marián, Bačík Peter (2014):
Petrography and mineral chemistry of metaultramafics in the Austroalpine Sieggraben structural complex at Sieggraben and Schwarzenbach, Austria
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 105 - 114.

Pauliš Petr, Hrůzek Libor, Janeček Oldřich, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2014):
Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 248-260.

Števko Martin, Sejkora Jiří, Macek Ivo, Tuček Peter, Žitňan Peter (2014):
Výskyt tetradymitu a telurobizmutitu pri Pukanci, Štiavnické vrchy (Slovenská republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 115 - 119.

Števko Martin, Malíková Radana (2014):
Supergénne minerály zo štolně Juraj, Hodruša-Hámre (Slovenská republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 261-268.

Pauliš Petr, Toegel Vlastimil, Malíková Radana (2014):
Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 120 - 122.

Losertová Lenka, Buřival Zbyněk, Losos Zdeněk (2014):
Waylandit a petitjeanit, dva nové fosfáty pro lokalitu Cetoraz u Pacova (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 269-274.

Sejkora Jiří, Vavřín Ivan (2014):
Vybrané supergenní minerály uranu z tachovské rudní oblasti (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 123 - 130.

Pauliš Petr, Kopecký Stanislav, Pour Ondřej, Sejkora Jiří, Malíková Radana, Civiš Svatopluk (2014):
Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 275-280.

Velebil Dalibor (2014):
Příspěvek k poznání chemismu rtuťových tetraedritů: lokality Jedová hora (Česko), Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná, Slovinky (Slovensko) a Maškara (Bosna a Hercegovina)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (1): 131 - 143.

Uher Pavel, Chudík Peter (2014):
Minerály a geochémia granitového pegmatitu Bratislava - Jezuitské lesy (Slovensko)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 281-292.

Gabrhelová Pavla, Osovský Michal, Matýsek Dalibor, Sivek Martin, Jirásek Jakub (2014):
Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části horznoslezské pánve
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 293-302.

Pauliš Petr, Rojík Petr, Malíková Radana, Pour Ondřej, Civiš Svatoslav (2014):
Klinoptilolit-Na z uhelného lomu Družba v sokolovské pánvi (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 303-307.

Bálintová-Števková Tímea, Števko Martin, Ozdín Daniel, Bakos František (2014):
Pilsenit z Poruby pod Vihorlatom, Vihorlatské vrchy (Slovenská republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 308-310.

Litochleb Jiří, Šreinová Blanka, Škoda Radek, Halodová Patricie, Fišera Milan (2014):
Retrográdně metamorfovaný eklogit od Čejkova u Nového Rychnova (Moldanubiku, Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 311-325.

Pauliš Petr, Osovský Michal, Sejkora Jiří, Malíková Radana (2014):
Výskyt siegenitu a doprovodných sulfidů v trhlinách pelokarbonátů na dole ČSA, Karviná (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 326-332.

Sejkora Jiří, Macek Ivo, Škácha Pavel, Pauliš Petr, Plášil Jakub, Toegel Vlastimil (2014):
Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 333-345.

Buriánek David, Mlčoch Bedřich (2014):
Petrologie hornin v severní části mariánskolázeňského metaofiolotového komplexu a přilehlé oblasti Tepelského krystalinika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 346-355.

Sejkora Jiří, Sklenář Jan, Ekrt Boris, Macek Ivo (2014):
Recentní vznik rozenitu na fosilní uhelné hmotě z lokality Pecínov u Nového Strašecí (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 356-362.

Fišerová Radka, Dolníček Zdeněk (2014):
Fluidní systémy v záhnědách z dutinových pegmatitů od Krásněvsi (strážecké moldanubikum)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 363-370.

Sejkora Jiří, Špalek Jiří, Macek Ivo, Malíková Radana (2014):
Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 371-375.

Steinerová Lucie, Dolníček Zdeněk (2014):
Fluidní inkluze v žilných mineralizacích z lomu Zámčisko (Hrubý Jeseník)
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 376-384.

Veselovský František, Plášil Jakub (2014):
RNDr. Jan Hloušek (1950 - 2014) - výběrová bibliografie
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 385-389.

Sejkora Jiří (2014):
Ing. Jiří Čejka, DrSc. - bibliografie 2010 - 2014
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 387-389.

Sejkora Jiří (2014):
Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2014
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 22 (2): 390-398.

Zpět na Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel