EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Mráčková Veronika (2015):
Dobroslav Orel a jeho práce s hudebními rukopisy 14.-16. století / Dobroslav Orel and his Work with Musical Manuscripts of the 14th-16th Centuries
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1-2): 6-27. [PDF abstract]

Štefancová Dagmar (2015):
K historii a obsahu pozdně středověkého fragmentálního graduálu AZ 89 / On the History and Content of the Late Medieval Fragmentary Gradual AZ 89
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1-2): 28-54. [PDF abstract]

Daněk Petr, Daňková Tereza (2015):
Teutsche Lieder zuvor unterschiedliech, jetzund aber mit des Herrn Authoris bewilligung inn ein Opus zusamen getruckt aneb praktický průvodce konvolutem tisků AZ 38 / AK XII 17 / Teutsche Lieder zuvor unterschiedliech, jetzund aber mit des Herrn Authoris bewilligung inn ein Opus zusamen getruckt or A Practical Guide to the Composite Book of Printed Works AZ 38 / AK XII 17
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1-2): 59-86. [PDF abstract]

Kabelková Markéta (2015):
Dílo Jakuba Jana Ryby ve fondech Národního muzea / The Works of Jakub Jan Ryba in the Collections of the National Museum
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1-2): 87-114. [PDF abstract]

Velek Viktor (2015):
Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě v letech 1800-1848 / The Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World from 1800 to 1848
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1-2): 119-150. [PDF abstract]

Šaldová Lenka (2015):
Kmotřička Smrt v Českém muzeu hudby / Godmother Death at the Czech Museum of Music
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1-2): 150-156.

(2015):
Musicalia 2015/1-2 fulltext
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1-2). [PDF fulltext]

Zpět na Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel