EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Štefancová Dagmar (2016):
Editorial / By Way of Introduction
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 4-5. [PDF fulltext]

Paulová Eva (2016):
Pražské jaro v kresbách Karla Otáhala / Prague Spring in the Drawings of Karel Otáhal
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 6-21. [Abstract] [PDF fulltext]

Reittererová Vlasta (2016):
Dvě první vídeňské Prodané nevěsty a jejich představitelé (Theater an der Wien 1893, Hofoper 1896) / The First Two Viennese Productions of Prodaná nevěsta and Their Performers (Theater an der Wien 1893, Hofoper 1896)
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 22-54. [Abstract] [PDF fulltext]

Mojžíšová Olga (2016):
Smetanův soupis vlastních skladeb do roku 1858 / Smetana’s List of His Own Works until 1858
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 59-77. [Abstract] [PDF fulltext]

Kotašová Daniela (2016):
Harfy Franze Brunnera ve fondu Českého muzea hudby / Harps Made by Franz Brunner in the Collection of the Czech Museum of Music
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 78-98. [Abstract] [PDF fulltext]

Študent Miloslav (2016):
Loutnové a kytarové památky ve fondech Národního muzea / Sources of Lute- and Guitar Music in the Holdings of the National Museum in Prague
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 99-129. [Abstract] [PDF fulltext]

Michl Jakub (2016):
Hudební události pražského kláštera alžbětinek v roce 1776 / Musical Events at the Prague Convent of Elizabethan Nuns in 1776
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 130-152. [Abstract] [PDF fulltext]

Bénová Jana (2016):
Dílna restaurování papíru v Českém muzeu hudby / The Paper Restoration Workshop at the Czech Museum of Music
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 153-160. [PDF fulltext]

Vojtěšková Jana (2016):
Josef Suk. Housle – můj osud / Josef Suk. The Violin – My Destiny
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 161-168. [PDF fulltext]

Vytlačil Lukáš M. (2016):
Nová edice společného díla Mozarta, Salieriho a Cornettiho / A New Edition of a Joint Work by Mozart, Salieri, and Cornetti
Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 8 (1-2): 169-172.

Zpět na Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel