EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Malý Ivan (2015):
Editorial
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (1-2): 3. [PDF fulltext]

Lomíček |Jan (2015):
Se Sovětským svazem na věčné časy? Proměny vnímání SSSR v Československu v průběhu „krátkého“ dvacátého století
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (1-2): 5-18. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Kindlerová Rita (2015):
Počátky česko-ukrajinských literárních styků..
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (1-2): 19-24. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Kolenovská Daniela (2015):
České snahy o porozumění Bělorusku mezi vědou a politikou
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (1-2): 25-32. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Malý Ivan (2015):
Česká baltistika v 19. a první polovině dvacátého století. Prameny – souvislosti – existující literatura
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (1-2): 33-46. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Štambera František (2015):
Prameny a literatura k dějinám volyňských Čechů
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (1-2): 47-56. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Skala Petr (2015):
Sbírkový fond Podkarpatské Rusi v oddělení novodobých českých dějin Národního muzea
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (1-2): 57-64. [PDF fulltext] [PDF abstract]

Červinková Petra (2015):
Editorial
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 3. [PDF fulltext]

Langhammerová Jiřina (2015):
Příběh Musaionu Expozice českého národopisu na půdě Národního muzea v průběhu času / The Story of Musaion - Exposition of Czech ethnography in the National museum over time
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 5-14. [Abstract] [PDF fulltext]

Šenfeldová Helena (2015):
Starosti s umístěním bohatých sbírek nového národopisného musea českoslovanského v roce 1896 / Problems with placement of rich collections belonging to the new Czechoslavic ethnographic museum in 1896
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 15-20. [Abstract] [PDF fulltext]

Pohunek Jan (2015):
Modely lidové architektury z Národopisné výstavy českoslovanské v sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea / Models of folk architecture from the Czechoslavic ethnographic exhibition in collections of the Department of Ethnography of the National museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 21-28. [Abstract] [PDF fulltext]

Mevaldová Helena (2015):
Záměr vytvoření Muzea lidové architektury v přírodě v Praze / The idea of creation of an open-air folk architecture museum in Prague
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 29-44. [Abstract] [PDF fulltext]

Voříšková Alena (2015):
Obrázky na skle malované ve sbírce lidového umění Etnografického oddělení Národního muzea / Glass paintings in the folk art collection of the Department of Ethnography of the National museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 45-58. [Abstract] [PDF fulltext]

Votruba Adam (2015):
Lidové písně z Říčanska ve sbírce Josefa Jareše / Folk songs from Říčansko region in the collection of Josef Jareš
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 59-64. [Abstract] [PDF fulltext]

Zpět na Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel