EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Červinková Petra (2015):
Editorial
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 3. [PDF fulltext]

Langhammerová Jiřina (2015):
Příběh Musaionu Expozice českého národopisu na půdě Národního muzea v průběhu času / The Story of Musaion - Exposition of Czech ethnography in the National museum over time
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 5-14. [Abstract] [PDF fulltext]

Šenfeldová Helena (2015):
Starosti s umístěním bohatých sbírek nového národopisného musea českoslovanského v roce 1896 / Problems with placement of rich collections belonging to the new Czechoslavic ethnographic museum in 1896
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 15-20. [Abstract] [PDF fulltext]

Pohunek Jan (2015):
Modely lidové architektury z Národopisné výstavy českoslovanské v sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea / Models of folk architecture from the Czechoslavic ethnographic exhibition in collections of the Department of Ethnography of the National museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 21-28. [Abstract] [PDF fulltext]

Mevaldová Helena (2015):
Záměr vytvoření Muzea lidové architektury v přírodě v Praze / The idea of creation of an open-air folk architecture museum in Prague
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 29-44. [Abstract] [PDF fulltext]

Voříšková Alena (2015):
Obrázky na skle malované ve sbírce lidového umění Etnografického oddělení Národního muzea / Glass paintings in the folk art collection of the Department of Ethnography of the National museum
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 45-58. [Abstract] [PDF fulltext]

Votruba Adam (2015):
Lidové písně z Říčanska ve sbírce Josefa Jareše / Folk songs from Říčansko region in the collection of Josef Jareš
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 69 (3-4): 59-64. [Abstract] [PDF fulltext]

Zpět na Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel