EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


(2017):
Obsah
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 2–3. [PDF fulltext]

Muchka Pavel (2017):
Editorial
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 4–5. [PDF fulltext]

Thořová Věra (2017):
Výskyt kramářské písně Ó, radost má v lidové zpěvnosti
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 6–18. [Abstract] [PDF fulltext]

Vaculínová Marta (2017):
"Mol v drahém rouše" ... sbírka přísloví Jakuba Srnce z Varvažova a její latinské prameny
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 19–25. [Abstract] [PDF fulltext]

Mahel Richard (2017):
Střetávání zemského patriotismu, národně orientovaného vlastenectví a multinacionálního státního patriotismu v korespondenci a v odborném díle moravského historika Bedy Dudíka
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 26–40. [Abstract] [PDF fulltext]

Schaefer Helma (2017):
Paul Kersten – Buchbinderisches Engagement für das Buntpapier
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 41–46. [Abstract] [PDF fulltext]

Ferklová Renata (2017):
Kantorská epizoda propuštěného mukla – František Křelina ve škole v Českém Dubu v lednu 1966
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 47–57. [Abstract] [PDF fulltext]

Běhalová Štěpánka (2017):
Cesta duchovní písně Pozdvihni se, duše z prachu z kramářského tisku do kancionálu
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 58–64. [Abstract] [PDF fulltext]

Fiala Jiří (2017):
Dva morytáty o rodinné tragédii v Příboře o Vánocích roku 1844
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 65–71. [Abstract] [PDF fulltext]

Písková Milada (2017):
Kramářské tisky v Muzeu Komenského v Přerově
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 72–73. [Abstract] [PDF fulltext]

Pousta Zdeněk (2017):
Pro mne není "láska k vlasti" prázdnou frází...
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 74–77. [Abstract] [PDF fulltext]

Turková Helga (2017):
Karel Sabina a Sixt Palma Močidlanský
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 78–83. [Abstract] [PDF fulltext]

(2017):
Laudatio PhDr. Evě Ryšavé
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (1–2): 85–96. [PDF fulltext]

(2017):
Obsah
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 2–3. [PDF fulltext]

Spurná Kateřina (2017):
Editorial
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 4. [PDF fulltext]

Vaculínová Marta (2017):
Ze života Knihovny Národního muzea za protektorátu
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 5–16. [Abstract] [PDF fulltext]

Pourová Miroslava (2017):
Knihovna Václava Černého
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 17–30. [Abstract] [PDF fulltext]

Kessler Vojtěch (2017):
Jabůrek, Groeben, von Petr – hrdinové Prusko-rakouské války na pomezí fikce a metareality
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 31–36. [Abstract] [PDF fulltext]

Pišna Jan (2017):
Knihovna Jiřího Ribaye a možnosti dalšího výzkumu
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 37–41. [Abstract] [PDF fulltext]

Mašek Petr (2017):
Zámecká knihovna Višňové
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 42–45. [Abstract] [PDF fulltext]

Modráková Renáta (2017):
DRAGOUN, Michal – MAREK, Jindřich. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2012. ISBN 978-80-7036-350-8, 978-80-87271-68-1.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 46–49. [PDF fulltext]

Dobiáš Dalibor (2017):
Vzpomínání na Rukopisy. Rukopis královédvorský a zelenohorský v memoárech
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 52–62. [Abstract] [PDF fulltext]

Muchka Pavel (2017):
Zpráva o činnosti Matice české v roce 2017
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62 (3–4): 63–72. [PDF fulltext]

Zpět na Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace