EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Kašparová Jaroslava (2016):
Úvod
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 5–6. [PDF fulltext]

Marès Antoine (2016):
Le contexte de la perception de la culture tchèque en France au début du XXe siècle/Kontext vnímání české kultury ve Francii na počátku 20. století
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 9–14. [Abstract] [PDF fulltext]

Pokorná Magdaléna (2016):
Úvod
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 4. [PDF fulltext]

Zelenka Miloš (2016):
Ke komparativním souvislostem a metodologii literárních dějin v Histoire de la littérature tchèque od Hanuše Jelínka/ À propos du contexte comparatif et de la méthodologie de l’histoire littéraire dans l’Histoire de la littérature tchèque de Hanuš Jelínek
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 15–20. [Abstract] [PDF fulltext]

Pokorná Magdaléna (2016):
Introduction
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 5. [PDF fulltext]

Servant Catherine (2016):
Les débuts de Hanuš Jelínek au Mercure de France/ Začátky Hanuše Jelínka v Mercure de France
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 21–28. [Abstract] [PDF fulltext]

Raška Jakub, Měřička Matěj (2016):
„Síla země založena narolnictví vždy spočívá pevněji než na fabrikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících žebráků v zemi zahnízdí“ Nemoci středoevropské modernizace v rakouské předbřeznové a revoluční žurnalistice jako diskurzivní krajina.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 9–26. [Abstract] [PDF fulltext]

Galmiche Xavier (2016):
Le docte et le fanfaron. Sur un papier trouvé à l’Institut d’études slaves (Paris), la Laryngiade de Hanuš Jelínek (1929)/Učenec a fanfarón. O dokumentu objeveném v Institutu d’études slaves v Paříži, Laryngiadě Hanuše Jelínka
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 29–36. [Abstract] [PDF fulltext]

Petr Píša (2016):
Karel Havlíček v novější odborné literatuře
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 27–38. [Abstract] [PDF fulltext]

Boutan Jean (2016):
Hanuš Jelínek traducteur de František Gellner : la coquetterie et le masque d’ironie/ Hanuš Jelínek, překladatel Františka Gellnera: koketérie a ironická maska
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 37–42. [Abstract] [PDF fulltext]

Tvrdý Petr (2016):
Literatura se vztahem ke Karlu Havlíčkovi vydaná ve dvacátém století v Německém i Havlíčkově Brodě
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 39–45. [Abstract] [PDF fulltext]

Kašparová Jaroslava (2016):
Knihy Hanuše Jelínka a Boženy Jelínkové-Jiráskové v Knihovně Národního muzea v Praze/ Les livres de Hanuš Jelínek et Božena Jelínková-Jirásková conservés à la Bibliothèque du Musée national (Prague)
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 43–50. [Abstract] [PDF fulltext]

Pokorná Magdaléna (2016):
„V nynějším čase jsou pozoruhodny Kutnohorské epištoly Karla Havlíčka “ První životopisec Karla Havlíčka Ludvík Rittersberg
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 46–48. [Abstract] [PDF fulltext]

Půtová Barbora (2016):
Česká malířka Božena Jelínková-Jirásková: život a dílo na okraji mužského světa/ Le peintre tchèque Božena Jelínková-Jirásková : Vivre et peindre en marge d’un monde masculin
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 51–58. [Abstract] [PDF fulltext]

Pokorná Magdaléna (2016):
Lajos Kossuth a maďarská revoluce v české společnosti (s důrazem na dílo Karla Havlíčka a Ludvíka Rittersberga)
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 49–59. [Abstract] [PDF fulltext]

Hnilica Jiří (2016):
Václav Hladík. Přímý (a zapomenutý) předchůdce Hanuše Jelínka/Václav Hladík. Le prédécesseur direct (et oublié) de Hanuš Jelínek
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 59–62. [Abstract] [PDF fulltext]

Srbová Veronika (2016):
Rodina pražského vlasteneckého lékaře Václava Staňka v revolučních letech 1848 a 1849
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 60–68. [Abstract] [PDF fulltext]

Hesová Petra (2016):
Fričova pařížská léta tučná i hubená/ Les années de vaches grasses et maigres de Josef Václav Frič à Paris
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 63–72. [Abstract] [PDF fulltext]

Mašek Petr (2016):
Zprávy z Knihovny Národního muzea – PhDr. Luboš Antonín (nekrolog)
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 69–70. [PDF fulltext]

Měřička Matěj (2016):
Knihovna Viléma Gablera a Alexandr Veliký/ La bibliothèque de Vilém Gabler et Alexandre le Grand
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 73–76. [Abstract] [PDF fulltext]

Muchka Pavel (2016):
Zpráva o činnosti Matice české v roce 2016
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 71–72. [PDF fulltext]

Kantoříková Jana (2016):
Melancholie, Hanuš Jelínek a Miloš Marten/ Mélancolie, Hanuš Jelínek, et Miloš Marten
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 77–82. [Abstract] [PDF fulltext]

Kubeczková Olga (2016):
Informační panely připravené v rámci projektu čeští spisovatelé v ČR v roce 2016 – František Nepil
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 73. [PDF fulltext]

Kašparová Jaroslava, Konečná Jana (2016):
Francouzské provenience v knihovně kritika a teoretika umění Karla Teiga v Knihovně Národního muzea/ Les livres de provenance française dans la collection de Karel Teige, critique et théoricien d´art, conservée à la Bibliothèque du Musée national à Prague
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 83–92. [Abstract] [PDF fulltext]

Pokorná Magdaléna (2016):
Informační panely připravené v rámci projektu čeští spisovatelé v ČR v roce 2016 – Karel Havlíček Borovský
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 61 (3–4): 74. [PDF fulltext]

Petruželková Alena (2016):
Osobní knihovna lustrovaná Státní bezpečností /Une bibliothèque particulière épurée par la Sécurité d’État
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61 (1–2): 93–98. [Abstract] [PDF fulltext]

Zpět na Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel