EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Kašparová Jaroslava (2014):
SLOVO REDAKCE
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (1–2): 3–4. [PDF fulltext]

Kašparová Jaroslava (2014):
SLOVO REDAKCE
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 3–4. [PDF fulltext]

Šťovíčková Petra (2014):
REKONSTRUKCE OSOBNÍ KNIHOVNY JANA A BOHUSLAVA STRIALIA NA ZÁKLADĚ SOUBORU KNIH ZE SBÍREK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (1–2): 5–12. [Abstract] [PDF fulltext]

Mašek Petr (2014):
ZÁMECKÉ KNIHOVNY HRABAT WALLISŮ Z KARIGHMAINU
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 5–14, 51–5. [Abstract] [PDF fulltext]

Kašpar Jan (2014):
EXEMPLÁŘE STARÝCH TISKŮ S VLASTNICKÝMI VAZBAMI OLOMOUCKÉHO BISKUPA STANISLAVA II. PAVLOVSKÉHO DOCHOVANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (1–2): 13–20, 41. [Abstract] [PDF fulltext]

Petrbok Václav (2014):
KNIHOVNA JANA NERUDY JAKO JEDEN ZE ZDROJŮ JEHO BELETRISTICKÉ A NOVINÁŘSKÉ AKTIVITY
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 15–24. [Abstract] [PDF fulltext]

Fridrichová Jana (2014):
DVĚ VÝZNAMNÉ KNIŽNÍ AKVIZICE ČESKOLIPSKÉHO MUZEA Z POZŮSTALOSTÍ VELKÝCH SBĚRATELŮ
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (1–2): 21–26, 42. [Abstract] [PDF fulltext]

Mrkvová Jana (2014):
K OSOBNÍ KNIHOVNĚ PRÁVNÍKA, BÁSNÍKA A PŘEKLADATELE ANTONÍNA PIKHARTA
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 25–30. [Abstract] [PDF fulltext]

Machová Jitka (2014):
ZÁMECKÁ KNIHOVNA KÜBECKŮ VON KÜBAU Z LECHOVIC V HISTORICKÉM FONDU MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (1–2): 27–33, 44. [Abstract] [PDF fulltext]

Šípek Richard (2014):
CITHARA SANCTORUM V KNIHOVNĚ JAROMÍRA LOUŽILA, DĚDICTVÍ EVANGELICKÉ RODINY MOLNÁRŮ
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 31–37, 53. [Abstract] [PDF fulltext]

Šárovcová Martina (2014):
ŽIVÝ SLON A PRAŽSKÉ DVORSKÉ SLAVNOSTI V ROCE 1570
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (1–2): 34–40, 43. [Abstract] [PDF fulltext]

Kubošová Pavla (2014):
OSOBNÍ KNIHOVNA LADISLAVA JANA ŽIVNÉHO V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 38–44, 54. [Abstract] [PDF fulltext]

Uličný Miloslav (2014):
RUKOPISNÉ PŘEKLADY ŠPANĚLSKÝCH ROMANCÍ V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 45–50. [Abstract] [PDF fulltext]

Muchka Pavel (2014):
ZPRÁVY Z MATICE ČESKÉ, SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 59 (3–4): 55-72. [PDF fulltext]

Zpět na Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel