EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Časopis Národního muzea. Řada historická

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Swierczeková Lucie , Schůtová Jitka (2014):
Na úvod „sportovního“ čísla
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 3–6. [PDF fulltext]

Starý Marek (2014):
Frýdlantské léno Mladějov a jeho držitelé
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (1-2): 3–18. [Abstract] [PDF fulltext]

Mezerová Jana (2014):
Češi a Němci ve vzduchu. Počátky bezmotorového létání v meziválečném Československu
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 7–14. [Abstract] [PDF fulltext]

Jůnová Macková Adéla (2014):
Orientální ústav a československé pronikání do Orientu 1928–1938. Stipendia hospodářského odboru1
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (1-2): 19–34. [Abstract] [PDF fulltext]

Schůtová Jitka (2014):
Ženské světové hry
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 15–20. [Abstract] [PDF fulltext]

Swierczeková Lucie (2014):
Lyžařští šampioni první republiky
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 21–30. [Abstract] [PDF fulltext]

Šmídová Lucie (2014):
Reflexe teroru, perzekuce a zvůle státní moci a jejich důsledků bývalým politickým vězněm Františkem Falerskim
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (1-2): 35–48. [Abstract] [PDF fulltext]

Hálek Jan (2014):
49 Diplom pro Maffii
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (1-2): 49–64. [Abstract] [PDF fulltext]

Strouhalová Marcela (2014):
Organizace československého tenisu v meziválečném období
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 31–38. [Abstract] [PDF fulltext]

Rosolová Iveta (2014):
Vývoj správy a organizace Národního muzea v letech 1891–1914
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (1-2): 65–89. [Abstract] [PDF fulltext]

Hanousek Jan (2014):
Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (1-2): 90–92. [PDF fulltext]

Durmanová Marie (2014):
39 Turistika na Rychnovsku mezi dvěma válkami
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 39–44. [Abstract] [PDF fulltext]

Kunert Jakub (2014):
„Dalekosáhlý jest význam sportu pro každého pracujícího člověka“. Názory na úlohu sportu v životě úředníka Živnostenské banky
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 45–54. [Abstract] [PDF fulltext]

Štemberk Jan (2014):
Dělnická turistika v meziválečném Československu
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 55–64. [Abstract] [PDF fulltext]

Machajdík Igor (2014):
65 Šport na trati Praha – Brno – Bratislava. Šišatá lopta na cestách
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 65–70. [Abstract] [PDF fulltext]

Secká Milena (2014):
Americký klub dam a propagace tělesných cvičení
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 71–74. [Abstract] [PDF fulltext]

Lomíček Jan (2014):
Poznávací zájezdy československých občanů do sovětského Ruska v meziválečném období z pohledu archivních pramenů Ruské federace
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 75–88. [Abstract] [PDF fulltext]

Hanousek Jan (2014):
Mlada Holá – Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437–1617)
Časopis Národního muzea. Řada historická 183 (3-4): 89–92. [PDF fulltext]

Zpět na Časopis Národního muzea. Řada historická


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel