EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv

Časopis Národního muzea. Řada historická

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


Svobodová Helena (2015):
Antické sklo ze sbírky Národního muzea tvarované pomocí formy a foukané do formy / Sagged and mold-blown ancient glass from the collection of the National Museum, Prague
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2): 3-18. [Abstract] [PDF fulltext]

Hrebiková Anežka (2015):
Josef Holeček a Rusko / Josef Holeček and Russian Empire
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2): 19-30. [Abstract] [PDF fulltext]

Pehr Michal (2015):
Příspěvek k poznání problematiky obnovy politického stranictví v Československu po druhé světové válce / Paper on state of knowledge of restoration of political party affiliation in Czechoslovakia after World War II
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2): 31-53. [Abstract] [PDF fulltext]

marešová Jana (2015):
Tajemství pozůstalosti historika umění (Osobní fondy Karla Chytila) / Secrets of an art historian’s legacy (Karel Chytil’s private collection)
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2): 54-62. [Abstract] [PDF fulltext]

Běličová Milena (2015):
Pergamenové listiny v archivních fondech a sbírkách Archivu Národního muzea / Parchment charts in archival fonds and cellections of the Archives of the National Museum
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2): 63-78. [Abstract] [PDF fulltext]

Woitschová Klára , Jůn Libor (2015):
Dějiny Národního muzea jako historiografické téma / The National Museum as a historiographic topic
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2): 79-92. [Abstract] [PDF fulltext]

Navrátilová Hana , Jůn Libor (2015):
Daguerrotypie, archeologie a mizející krajina: případ chrámu v Táfě / Daguerreotypes, archaeology and a disappearing landscape: the case of the temple at Tafah
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (3-4): 3-14. [Abstract]

Svobodová Helena (2015):
Rozmach sklářské výroby za římského císařství. (Foukané sklo ze sbírky Národního muzea) / Flourishing Period of Glassmaking during the Roman Imperial Age (the Blown Glass from the Collection in the Prague National Museum)
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (3-4): 15-30. [Abstract]

Pehr Michal (2015):
Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře / The Protection of the Republic Act and accompanying laws in the interwar era
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (3-4): 31-60. [Abstract]

Marešová Dana (2015):
Památník slečny Zimmerové z let 1818–1837 / Album amicorum of Miss Zimmerová, 1818–1837
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (3-4): 61-85. [Abstract]

Běličová Milena (2015):
Muzejní archivář Václav Schulz / Václav Schulz, Archivist of the National Museum
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (3-4): 85-88. [Abstract]

(2015):
Výročí / Anniversaries
Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (3-4): 89-92. [PDF fulltext]

Zpět na Časopis Národního muzea. Řada historická


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel