Periodika a publikace

Numismatické listy

Numismatické listy - obálka časopisuČasopis založila v roce 1945 Česká numismatická společnost, od r. 1963 jej vydává Národní muzeum ve spolupráci s touto společností. Časopis uveřejňuje odborné studie i kratší články o mincích, medailích, bankovkách i vyznamenáních jak domácích tak zahraničních. Dále přináší recenze a aktuální zprávy.

(ISSN 0029-6074)

Vydáno v roce 2005:

Numismatické listy
Vol. 60(1)/2005

 • Lukas J., 2005: Poznámky k českému mincovnictví přelomu 10. a 11. století (I.) Denáry typů C 196-199 a jejich zařazení. - Numismatické listy, 60(1):1-17.
 • Likovský Z. a Dubská (Světlá) I., 2005: Křížené česko-německé účelové známky? - Numismatické listy,60(1):18-32.
 • Štefan J.,2005: PhDr. Erich Šefčík.- Numismatické listy,60(1):23-25.
 • Hásková J., 2005: Za Jaroslavou Zdichyncovou. - Numismatické listy,60(1):25-26.
 • Paukert J., 2005: Opomenutá výročí (úmrtí Dr. Aloise Rašína - ražba prvních čs. dukátů). - Numismatické listy,60(1):26-27.
 • Horáček J., 2005: 15.let "Vídeňských filharmoniků". - Numismatické listy,60(1):27.
 • Horáček J., 2005: Pozoruhodná výstava v Ománském sultanátu. - Numismatické listy,60(1):27-28.

Numismatické listy
Vol. 60(2)/2005

 • Petráň Z., 2005: Čtyřkuličkový typ denáru s RE pod kaplicí neexistuje! - Numismatické listy,60(2):33-35.
 • Smělý T., 2005: Ještě k třídění bílých peněz Ferdinanda I.(diskusní poznámka). - Numismatické listy,60(2):36-40.
 • Polívka E., 2005: Příběh jedné české měděné mince Marie terezie z roku 1757. - Numismatické listy,60(2):41-43.
 • Boublíková - Jahnová J., 2005: Medailér, sochař a restaurátor Petr Bortík. - Numismatické listy,60(2):44-46.
 • Ulrychová E., 2005: Soupis nálezů mincí na Jičínsku (3. část). - Numismatické listy,60(2):47-52.
 • Petráň Z., 2005: Druhá novoroční medaile numismatické stolní společnosti v Praze / V. Oppl. - Numismatické listy,60(2):54-55.
 • Paukert J., 2005: Eduard Fiala a Božena Němcová. - Numismatické listy,60(2):55-56.
 • Křížová A., 2005: Výstava Jana Háska. - Numismatické listy,60(2):56-58.
 • Boublíková - Jahnová J., 2005: Karel Zeman - výstava v Jindřišské věži. - Numismatické listy,60(2):59-60.

Numismatické listy
vol. 60(3)/2005

 • Paukert J., 2005: Naše současné znalosti o počátcích českého mincovnictví. - Numismatické listy,60(3):65-78.
 • Pinta V., 2005: Ještě k nálezu pražských grošů z Hodonína. - Numismatické listy,60(3): 79-82.
 • Hásková J., 2005: Numismatické oddělení Národního muzea připravuje. - Numismatické listy,60(3):82.
 • Brádle V., 2005: Nález mincí v obci Verdek. - Numismatické listy,60(3):83-85.
 • Kořínek J., 2005: Kolky v numismatickém oddělení Národního muzea.- Numismatické listy,60(3):86-90.
 • Kleisner T., 2005: Neznámá medaile Jindřicha Furstenbercha z roku 1556. - Numismatické listy,60(3):91-92.
 • Hásková J., 2005: Medaile k 60. výročí ukončení druhé svět. války / L. Kozák. - Numismatické listy,60(3):93.
 • Inochovský O., 2005: Nová medaile k výročí Cisařsko-Královských manévrů. - Numismatické listy,60(3):93-94.

Numismatické listy
Vol. 60(4)/2005

 • Lukas J., 2005: Poznámky k českému mincovnictví přelomu 10. a 11. století (II.), Denáry typu kříž - tři břevna a jejich zařazení.- Numismatické listy,60(4): 97-111.
 • Kleisner T., 2005: Kittlova medaile na první slezskou válku.- Numismatické listy,60(4): 112-115.
 • Kleisner T., 2005: Převod mincí z archeologického ústavu do sbírky numismatického oddělení Národního muzea.- Numismatické listy,60(4):115
 • Boháč J., 2005: Pamětní deska Karla Havlíčka Borovského v Brixenu - dílo Josefa Šejnosta.- Numismatické listy,60(4): 116-119
 • Křepinský J., 2005: Neznámý dvoustranný peníz se lvem a orlicí.- Numismatické listy,60(4): 120-121
 • Cajthaml M., 2005: Dvě medaile ze severozápadních Čech.- Numismatické listy,60(4): 122-123
 • Hrdý J., 2005: Ivo Halačka jubilující.- Numismatické listy,60(4): 123-124
 • Štefan J.T., 2005: Pátá konference. peníze v proměnách času.- Numismatické listy,60(4): 124-126
 • Boháč J., 2005: Stálá expozice sochařů a medailérů Josefa a Zdeňka Šejnostových v Pelhřimově.- Numismatické listy,60(4): 126-127

Numismatické listy
Vol. 60(5)/2005

 • Hána J., 2005: K výrobní technologii ve středověké mincovně (K diskusi o klopování kvečování, jejich významu a sledu ve výrobním procesu).
  - Numismatické listy,60(4): 129-135
 • Kleisner T., 2005: Pražská židovská medaile Karla IV.- Numismatické listy,60(4): 136-140
 • Veselý P., 2005: Arnulf, vévoda Bavorský, v Čechách.- Numismatické listy,60(4): 141-142
 • Indra J., 2005: Nálezy mincí v rakouském Slezsku.- Numismatické listy,60(4): 143-145
 • Hrdý J., 2005: Nové medaile z dílny Lumíra Šindeláře (k 80. narozeninám umělce).- Numismatické listy,60(4): 146-148
 • Paukert J., 2005: Vzpomínáme na Dr. Kristiána Turnwalda.- Numismatické listy,60(4): 148-155
 • Podestát V., 2005: Odhalení pamětní desky akad. sochařce marii Uchytilové.- Numismatické listy,60(4): 158-159

Numismatické listy
Vol. 60(6)/2005

 • Boublík J., Šikl V., Hásková J., 2005: K penězům doby poděbradské.- Numismatické listy,60(6): 161-175
 • Sůva J., 2005: Medaile a plakety Oldřicha Tlustoše.- Numismatické listy,60(6): 176-179
 • Brádle V., 2005: Chyboražba dukátu Rudolfa II.- Numismatické listy,60(6): 180
 • Tomášek J., 2005: Medaile Jana Žižky z Trocnova a její nositel, plukovník čsl. armády Jan Tomášek.- Numismatické listy,60(6): 181-182
 • Tichý B., 2005: Medaile k 350. výročí založení litoměřické diecéze / A. Roskovec.- Numismatické listy,60(6): 183-185
 • Kleisner T., 2005: Numismatické oddělení Národního muzea v roce 2004.- Numismatické listy,60(6): 185-187
 • Šimek E., 2005: Tři bolestné ztráty polské numismatiky.- Numismatické listy,60(6): 189-190

Zpět na publikace NM