Periodika a publikace

Časopis Národního muzea, řada historická
(Journal of the National Museum, History Series)

Časopis Národního muzea, řada historická - obálka časopisuČasopis vychází od roku 1829. U jeho založení stál František Palacký. V současnosti profil časopisu ovlivňuje oborová skladba Historického muzea Národního muzea (obory: archeologie, numismatika, teatrologie, historie, národopis, dějiny umění a příbuzné discipliny). Časopis je dále otevřen kvalitním příspěvkům, jež jsou materiálově založeny na sbírkách Národního muzea, ale nevyhýbá se ani dalším příspěvkům, jejichž kvalita je na příslušné profesionální úrovni. Časopis Národního muzea vychází 2 x ročně vždy jako dvojčíslo a nabízí zájemcům o mezioborově koncipované české dějiny, šířeji českou minulost, původní fundované články. Ty jsou doplněny materiálovými statěmi, stejně jako zprávami a recenzemi. Časopis splňuje nejvyšší nároky soudobých historických věd.

(ISSN 0139-9543)

Vydáno v roce 2005:

Časopis Národního muzea, řada historická

Vol. 174(1-4)/2005
 • Svoboda M., 2005: Postavení a správa patronátních kostelů johanitského řádu v předhustitských Čechách. - Časopis Národního muzea, řada historická, 174(1-4):1-21.
 • Štaif J., 2005: Jaroslav Čechura - Jana Čechurová (edd.), korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého. - Časopis Národního muzea, řada historická, 174(1-4):22.
 • Beránek V., 2005: Proměny dvorového hospodářství na komorních panstvích do prvních let třicetileté války. - Časopis Národního muzea, řada historická, 174(1-4):23-55.
 • Hlaváček I., 2005: Aby na nic a nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954-2004. - Časopis Národního muzea, řada historická, 174(1-4):56.
 • Khel R., 2005: K podílu knih na utváření života a díla Františka Palackého - I. (1798-1823). - Časopis Národního muzea, řada historická, 174(1-4):57-89.
 • Honcová J., 2005: Literární pozůstalost PhDr. Jaroslava Honce. - Časopis Národního muzea, řada historická,174(1-4):90-96.
 • Jůn L., 2005: "Galerie vynikajících osobností" architekta Jindřicha Vaňka v Národním muzeu. - Časopis Národního muzea, řada historická, 174(1-4):97-98.
 • Mücke P., 2005: "...vyjde najevo část mnoha nitek tvořících celé tkanivo..." aneb Malá úvaha o vzpomínkách a historii. - Časopis Národního muzea, řada historická,174(1-4):99-104.
 • Mücke P., 2005: Jana Čechurová - Jiří Štaif (edd.): K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes. - Časopis Národního muzea, řada historická,174(1-4):105-107.
 • Štaif J., 2005: František Kutnar, obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenecké.- Časopis Národního muzea, řada historická,174(1-4):107-108.
 • Kárník Z., 2005: Libor Vykoupil, Jiří Stříbrný, portrét politika. - Časopis Národního muzea, řada historická,174(1-4):108-110.
 • Pfaff I., 2005: Hubert Masařík, V proměnách Evropy. Paměti československého diplomata. - Časopis Národního muzea, řada historická, 174(1-4):110-112.

Zpět na publikace NM