EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Annals of the Náprstek Museum

Rukopisy jsou předkládány v elektronické podobě ve WORDu a zároveň v 1 exempláři v tištěné podobě ve formátu A4 v max. rozsahu 25 NS. Ke každému rukopisu musí být přiložena anotace v angličtině (max. 1000 znaků s mezerami) a seznam klíčových slov.
Rukopisy jsou přijímány v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Autor článku ručí za to, že článek prošel jazykovou revizí. Není-li tomu tak, redakční rada si vyhrazuje právo článek vrátit autorovi. Požadovaná definice formátu: řádkování 1,5 bez „zarovnávání“ a „dělení slov“. Není použito odsazení prvního slova v odstavci, nejsou dělány mezery mezi odstavci. Typ písma je Times New Roman vel. 12. V textu jsou použity rozlišené uvozovky v češtině a němčině na začátku dole („) na konci nahoře (“), v angličtině na začátku nahoře ve tvaru 66 (“), na konci ve tvaru 99 (”), ve španělštině a francouzštině na začátku šipky otočené doleva («), na konci šipky otočené doprava (»). Celý text musí být uložen s koncovkou (.doc, .docx) nebo (.rtf), se smysluplným názvem na max. 15 písmen a bez diakritiky. Pro zvýraznění části textu je možno použít bold nebo kurzívu ale nikoliv podtrhávání a proložení. Nadpisy kapitol je třeba psát malými písmeny a to i v případě, kdy je nadpis v časopise velkými písmeny. Velká písmena použijte pouze tam, kde v textu mají být.

Tabulky vytvořené ve WORDu nebo EXCELu je potřeba ukládat odděleně od hlavního textu článku v samostatném souboru (např. tabl.doc), ke každé tabulce je nutné přidat popisku, která obsahuje číslo tabulky (např. Tab. 3 Srovnávací analýza stopových prvků.).

Poznámky je možné vkládat pomocí funkce Wordu "Poznámka pod čarou"

Seznam citované literatury je uveden za hlavním textem článku podle normy ČSN ISO 690, a to v podobě: příjmení (velkými písmeny) – čárka – křestní jméno – tečka – název knihy (kurzívou) – tečka – místo vydání – dvojtečka – vydavatel – čárka – rok vydání (např. NOVÝ, Josef. Hurikány v Praze. Praha: Odeon, 1998) V případě více autorů použijte mezi jmény pomlčku. Literatura je uváděna v původním jazyce.

Odkaz na literaturu je třeba uvádět v textu ve zkrácené formě: (Nový 1998: 75–76). V případě více publikací téhož autora v jednom roce: (Nový 1998a: 75-76).

Ilustrace mohou být kvalitní pérovky, rovněž kvalitní fotografie černobílé i barevné, diapozitivy. Pokud jsou ilustrace již v digitální podobě, musejí být kvalitní, pouze ve formátu TIFF, TIFF LZV, EPS nebo JPG v rozlišení 600 DPI. Do zvláštního souboru je třeba uložit očíslované popisky k obrázkům (např. Fig. 2. Rituální hůl z bronzu.).

Práce jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty. O jejich konečném přijetí rozhoduje redakční rada.

Rukopisy pro 1. číslo je třeba odevzdat do konce listopadu roku předcházejícího roku vydání Annals of the Náprstek Museum vyjde. Rukopisy pro 2. číslo je třeba odevzdat do konce dubna roku vydání Annals.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů