EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie

Redakce přijímá původní vědecké stati v rozsahu 10–35 normostran, recenze literatury v rozsahu 3–10 normostran a zprávy o literatuře, konferencích či dalších projektech v rozsahu 1–2 normostrany.

Původní vědecké stati musí doprovázet anglický abstrakt (cca 1–2 odstavce) a klíčová slova v angličtině. Součástí původních vědeckých statí i recenzí literatury musí být poznámkový aparát. Seznam literatury se k textu nepřikládá. Struktura poznámkového aparátu odpovídá zásadám, které uplatňuje Český časopis historický, a to pro všechny studie s výjimkou archeologických, kde jsou vzorem Památky archeologické.

Texty zasílejte ve formátu Microsoft Word na emailovou adresu jitka_gelnarova@nm.cz.

Výběr jednotlivých textů k otištění podléhá rozhodnutí redakční rady. Vědecké stati, které jsou zvažovány redakcí k publikaci, procházejí zcela anonymním a nezávislým recenzním řízením. O jejich přijetí či odmítnutí rozhoduje redakční rada na základě dvou recenzních posudků.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel