EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

ISSN: 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)

Časopis vychází od roku 1827. Zveřejňuje původní vědecká sdělení ze všech oblastí přírodních věd, zvláště články se zaměřením na systematiku fosilních i žijících organizmů a na evoluční biologii. Vychází anglicky. Každý článek je považován za samostatné číslo.

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series je recenzovaný odborný časopis. Řídí se pravidly publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Je zahrnut v databázi EBSCO.

Vedoucí redaktor: Jiří Mlíkovský
Redakční rada: Jiří Brabec (Muzeum Cheb), David Dilcher (University of Florida, Gainesville, USA), Uwe Fritz (Museum Dresden, Germany), Jan Holec (Národní muzeum, Praha), Ivan Horáček (Univerzita Karlova, Praha), Vojtěch Turek (Národní muzeum, Praha)

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel