EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
(Museum: Museum and Regional Studies)

ISSN: 1803-0386

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zástoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně. Pozornost věnujte též zvláštnímu vydání časopisu ke 195 letům Národního muzea.

Archiv čísel časopisu v pdf naleznete na informačním oborovém portálu eMuzeum pod záložkami jednotlivých čísel.

Vedoucí redaktor: Douša Pavel, PhDr., Ph.D.
Redakční rada: doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D., Mgr. Milan Jančo, PhDr. Petr Janeček, Ph.D., Ing. Jan Josef, Mgr. Marek Junek, Ph.D., Mgr. Denisa Kera, Ph.D., Mgr. Barbora Klipcová, Mgr. Adolf Knoll, † Dr. Mladenko Kumović, Mgr. Jana Poláková, Mgr. Vladimíra Sehnalíková, PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D., Mgr. Martin Šimša, Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc., Prof. Dr. Hildegard Vieregg, PhDr. Jiří Woitsch

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.cz



Zpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel