EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
(Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia)

ISSN: 0036-5335

Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia (Sborník Národního muzea, řada A – historická) je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní odborné texty z oborů, jímž se věnují odborná oddělení Historického muzea Národního muzea. Jde především o archeologii (klasickou, prehistorickou a protohistorickou, archeologii středověku i novověku), starší dějiny, numismatiku a pomocné vědy historické, novodobé dějiny, národopis, dějiny výtvarného umění, dějiny divadla a dějiny tělovýchovy a sportu. Časopis vychází ve formě dvou dvojčísel ročně. Dvojčísla jsou koncipována monotematicky, jejich součástí mohou být i samostatné stati mimo téma. Časopis je zařazen v databázích EBSCO a ERIH PLUS.

Dvojčíslo 3-4 2017: Výzva pro autory/ky
Vedoucí redaktor: Gelnarová Jitka
Redakční rada: PhDr. Milena Běličová, PhDr. Josef Herman, CSc., PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., PhDr. Pavel Sankot, PhDr. Karel Sklenář, DrSc., PhDr. Eduard Šimek, CSc., prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel