EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Acta Musei Nationalis Pragae - Historia

ISSN: 0036-5335 (print), 2533-5693 (online)

Acta Musei Nationalis Pragae - Historia (do srpna 2017 Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie / Acta Musei Nationalis Pragae, series A - Historia) je vědecký časopis, který uveřejňuje původní odborné texty z oborů, jímž se věnují odborná oddělení Historického muzea Národního muzea. Jde především o archeologii (klasickou, prehistorickou a protohistorickou, archeologii středověku i novověku), starší dějiny, numismatiku a pomocné vědy historické, novodobé dějiny, národopis, dějiny výtvarného umění, dějiny divadla a dějiny tělovýchovy a sportu. Časopis vychází ve formě dvou dvojčísel ročně. Dvojčísla jsou koncipována monotematicky, jejich součástí mohou být i samostatné stati mimo téma.

Vědecké stati, které jsou zvažovány redakcí k publikaci, procházejí zcela anonymním a nezávislým recenzním řízením. Každá vědecká stať je posuzována dvěma nezávislými recenzenty.
Vedoucí redaktor: Gelnarová Jitka
Redakční rada: PhDr. Milena Běličová, Národní muzeum; PhDr. Josef Herman, CSc., Divadelní noviny; PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., Institut umění – Divadelní ústav; doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova; prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., Československé dokumentační středisko; PhDr. Pavel Sankot, Národní muzeum; prof. PhDr. Marek Waic, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova; PhDr. Karel Sklenář, DrSc.; PhDr. Eduard Šimek, CSc.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel