EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie

ISSN: 0036-5335

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, uveřejňuje původní vědecké práce z oborů, kterým se věnují jednotlivá odborná oddělení Historického muzea Národního muzea. Jde především o archeologii klasickou, prehistorickou a protohistorickou, archeologii středověku i novověku, historii, pomocné vědy historické, dějiny výtvarného umění, dějiny divadla, národopis, numismatiku a dějiny tělovýchovy a sportu. Preferovány jsou příspěvky pracovníků Národního muzea pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea. Přijímají se pouze texty, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde. Časopis je zařazen v databázích EBSCO a ERIH PLUS.

Vedoucí redaktor: Gelnarová Jitka
Redakční rada: PhDr. Milena Běličová, PhDr. Josef Herman, CSc., PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., PhDr. Pavel Sankot, PhDr. Karel Sklenář, DrSc., PhDr. Eduard Šimek, CSc., prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel