EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie

ISSN: 0036-5351

Literární řada Sborníku NM vychází od roku 1956. Uveřejňuje původní vědecké práce z oborů literární historie, knihovědy a knižní kultury. Přednost mají příspěvky pracovníků Národního muzea a příspěvky pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea, ale nebráníme se ani dalším kvalitním odborným příspěvkům z oboru. Články mohou být doplňovány materiálovými statěmi, zprávami či recenzemi. Časopis vychází 2x ročně jako dvojčíslo (číslo 1–4 nebo 1–2, 3–4) Je doprovázen abstrakty v anglickém (výjimečně německém) jazyku. Je recenzovaným odborným časopisem.

Vedoucí redaktor: PhDr. Jaroslava Kašparová (Oddělení rukopisů a starých tisků KNM)
Redakční rada:

 • PhDr. Jarmila Kučerová
  (Oddělení výměny KNM),
 • Mgr. Hedvika Kuchařová, PhD.
  (Strahovská knihovna),
 • PhDr. Václav Petrbok, PhD.
  (Oddělení dějin literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR),
 • Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
  (Historický ústav Akademie věd ČR),
 • PhDr. Eva Ryšavá
  (literární historička, v důchodu),
 • Mgr. Marta Vaculínová, PhD.
  (Oddělení rukopisů a starých tisků KNM),
 • Phdr. Lenka Veselá, doc.
  (Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR),
 • PhDr. Jan Wiendl, PhD.
  (Katedra české literatury a literární vědy FF UK).

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel