EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie
(Acta Musei Nationalis Pragae, series C – historia litterarum)

ISSN: 0036-5351 (Print), 2533-5677 (Online)

Literární řada Sborníku NM vychází od roku 1956. Uveřejňuje původní vědecké práce z oborů literární historie, knihovědy a knižní kultury. Přednost mají příspěvky pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea, ale nebráníme se ani dalším kvalitním studiím z oboru. Kromě studií přijímáme taktéž kratší materiálové statě a recenze či zprávy. Časopis vychází 2× ročně jako dvojčíslo (číslo 1–2 a 3–4) a je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

K publikování se přijímají pouze texty, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde, všechny články procházejí nezávislým recenzním řízením.

Od roku 2016 jsou veškeré články distribuovány online přes Open Access publisher De Gruyter Open.

Aktuální informace: studie, recenze a zprávy do čísla 62/2017/3–4 přijímáme do konce června 2017, do čísla 63/2018/1–2 do konce listopadu 2017.

Příspěvky zasílejte na adresu: katerina_spurna@nm.cz

Vedoucí redaktor: Mgr. Kateřina Spurná (Oddělení základní knihovny KNM)
Redakční rada:

 • Mgr. Weronika Karlak
  (Biblioteka Uniwersytecka, Odd. Starych Druków, Wrocław, Polska)
 • PhDr. Jarmila Kučerová
  (Oddělení výměny KNM)
 • Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.
  (Strahovská knihovna)
 • PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.
  (Oddělení dějin literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR)
 • Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
  (Historický ústav Akademie věd ČR)
 • Mgr. Miriam Poriezová, Ph.D.
  (Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko)
 • PhDr. Eva Ryšavá
  (literární historička, v důchodu)
 • Prof. Catherine Servant
  (INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales, Paříž, Francie)
 • Mgr. Jana Tvrzníková
  (Oddělení rukopisů a starých tisků KNM)
 • PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
  (Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR)
 • Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
  (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK)

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel