Matice česká

Palacký

František Palacký (1798–1876), zakladatel Matice české
Matice česká

Kinský

Rudolf kníže Kinský (1802–1836), první kurátor (předseda) Matice české

Matice česká,
sekce Společnosti Národního muzea
 
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1
e-mail: matice_ceska@nm.cz
Členové výboru Matice české:
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
, předsedkyně Matice české a místopředsedkyně Společnosti Národního muzea(pokorna@hiu.cas.cz),
PhDr. Lubomír Sršeň, místopředseda
(tel. 224 497 355, lubomir_srsen@nm.cz), 
Pavel Muchka, jednatel
(tel. 224 497 333, 774 530 828,
pavel_muchka@nm.cz matice_ceska@nm.cz),  
Milena Brusová, pokladní
(tel. 723 731 429, brusova@seznam.cz),
Mgr. Olga Rohelová, člen výboru pro kulturní projekty (tel. 222 937 328,
olgarohelova@seznam.cz),
JUDr. Miloš Vošta, právní zástupce (tel. tel. 274 810 234),
Ing. František Laudát, člen výboru pro dotace a granty (laudatf@psp.cz),
Mgr. Yvetta Dörflová,
člen výboru pro komunikaci s Památníkem národního písemnictví (společný projekt Čeští spisovatelé v regionech ČR)
(dorflova@pamatnik-np.cz),
PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.,
člen výboru pro zahraniční styky a zástupce Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR
(dobias@ucl.cas.cz).

Matice česká vznikla roku 1831 z iniciativy historika Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury a o lepší podmínky pro vydávání českých knih.
Více o historii Matice české.

Stáhněte si informační leták o Matici české (PDF; 240 kB)

Úřední hodiny Matice české

se konají každou první středu v měsíci od 14 do 17 hodin v nové budově NM (Vinohradská 1, Praha 1), prezidentský salonek. Prosíme o dodržování úředních hodin!

Placení členských příspěvků, přijímání nových členských přihlášek

je možné v úředních hodinách Matice české (viz výše). Členské příspěvky a přihlášky se také přijímají během všech akcí Matice české. Nové legitimace (příp. duplikáty) se vystavují až po schválení výborem Společnosti Národního muzea, které předkládá jednatel MČ.
Upozornění: Ten, kdo dva roky nezaplatil členský příspěvek Společnosti Národního muzea, přestává být jejím členem.

Zde si můžete stáhnout formulář přihlášky:
Přihláška za člena Společnosti Národního muzea (sekce Matice česká) (dokument Word; 84 kB)

Seznam členských výhod

Stáhněte si seznam členských výhod SNM (.doc 39kB)
Program akcí (nejen) pro členy Matice české

Z ekonomických důvodů jsme nuceni přistoupit k zasílání programů kulturních akcí Matice české do budoucna výlučně v elektronické podobě.
Proto si dovolujeme požádat všechny, kteří tak ještě neučinili, aby na tel. 224 497 333 či e-mail matice_ceska@nm.cz sdělili svou používanou aktuální e-mailovou adresu. E-mailovou adresu je možné si například zřídit v každé pobočce Městské knihovny. Pokud si pro vážné důvody člen nemůže e-mailovou adresu zařídit, nechť tuto informaci sdělí P. Muchkovi (tel. 224 497 333), společně se pokusíme najít vhodné řešení, aby informace o činnosti Matice české mohl každý člen průběžně získávat.

Ke stažení:


Přečtěte si