Mineralogická sekce

Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Burdová, Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
E-mail: petra_burdova@nm.cz


RNDr. Jiří Čížek,
e-mail: cizek.j@opv.cz

Mineralogická sekce SNM úzce spolupracuje s mineralogicko-petrologickým oddělením a sdružuje kolem 500 zájemců především o mineralogii, ale také o petrologii a paleontologii. V průběhu roku, kromě dvou prázdninových měsíců, je pro členy organizováno 10 určovacích besed, vždy první neděli v měsíci, a pravidelně každé třetí pondělí v měsíci i přednáška (celkem devět za rok) na nejrůznější témata z oborů geologických věd. Jednou za rok, obvykle koncem ledna, se sekce spolúčastní i pořádání amatérské burzy minerálů. Rovněž jednou ročně se koná exkurze na mineralogické lokality v Čechách a na Moravě, výjimečně i v zahraničí.

Přihláška do Mineralogické sekce SNM

Konzultace s určováním nerostů a hornin ve vyhrazené době je bezplatná, stejně jako návštěva přednášek a besed.

Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy 2014

Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškové síni „H“ v Nové budově Národního muzea (vstup hlavním vchodem a výtahem do mezipatra H) a budou doprovázeny prezentací, případně výstavkami a odbornou literaturou. Nedělní určovací besedy se konají 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12. 2014 od 10 hodin ve stejném sále.

7. 9.
10.00 hod.
určovací beseda

15. 9.
17.00 hod.
Vybraná ložiska zlata ve Švédsku a Finsku
(Přednáší: Jan Soumar)

5. 10.
10.00 hod.
určovací beseda

20. 10.
17.00 hod.
Island očima geologa. Po vlastní ose za kameny i přírodními krásami
(Přednáší: Jiří Šura)

2. 11.
10.00 hod.
určovací beseda

10. 11.
17.00 hod.
Navštívené lokality v Německu (Grube Clara, Eifel, Harz)
(Přednáší: Radana Malíková a Luboš Vrtiška)

7. 12.
10.00 hod.
určovací besedaSpolečnost Národního muzea Hlavní stránka Národního muzea Mineralogicko - petrologické oddělení© Národní muzeum 1998-2014