Hlavní stránka Národního muzea

SPOLEČNOST NÁRODNÍHO MUZEAČlenství
Úřední hodiny
Zprávy SNM
Kontakt


Historie Společnosti Národního muzea

Společnost Národního muzea patří mezi naše nejstarší odborné instituce a dodnes si udržuje svou identitu. Byla založena roku 1822 jako vlastník Národního muzea (tehdy Muzea Krá- lovství českého) a jeho sbírek. Řídila jeho činnost v odborných i provozních otázkách a zejména pečovala
o správu a růst sbírkových fondů.

Při Společnosti NM brzy (roku 1831) vznikla Matice česká, sbor pro pěstování českého jazyka a literatury, která plnila zároveň úkoly vydavatelské a spojovala Muzeum s veřejností. Díky úsilí Společnosti Národního muzea a Matice české se Národní muzeum brzy stalo jedním z našich vedou- cích odborných ústavů se sbírkovými fondy evropského významu. Byla zde publikována základní díla české vědecké a populárně vědné literatury.

Když ve 20. století převzaly hmotnou péči o Národní muzeum veřejné instituce a posléze  přímo stát, přizpůsobila Společnost NM své poslání novým podmínkám: zprostředkovávala spojení Národního muzea se širokou odbornou i laickou veřejností, byla v mnoha ohle- dech iniciátorkou odborného rozvoje muzea a vydavatelkou publikací ústavu.

V této tradici Společnost Národního muzea dodnes pokračuje. V ro- ce 1978 sice ztratila vydavatelské oprávnění, pokračuje však v osvě- tové práci přibližující veřejnosti fondy Národního muzea i jeho odborné problémy. Člení se na řadu odborných sekcí, které pořádají pro členy přednášky a konzultace, poskytuje členům možnost studia v expozicích a návštěvu svých akcí.

Zpět na hlavní stránku SNM


Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2009
© Národní muzeum 2007-2011