portrét Ignáce Borna

SPOLEČNOST IGNÁCE BORNA


Kontaktní adresa:
PhDr. Luboš Antonín, Knihovna  Národního muzea, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
E-mail: lubos_antonin@nm.cz


Jan H. Prošek, jednatel
e-mail: prosekj@gmail.com
tel.: 728 378 728

Společnost Ignáce Borna se hlásí k odkazu
Ignáce Antonína Borna (1742 - 1791), osvícenského přírodovědce a zakladatele Královské české společnosti nauk. Pořádá přednášky z dějin vědy a vědeckých společností a je odbornou sekcí Společnosti Národního muzea. 


Společnost Ignáce Borna se chce vedle přednáškové činnosti obracet ke společnosti a usilovat o zvýšení prestiže Národního muzea na veřejnosti, aby Národní muzeum mělo i ve třetím tisíciletí pro český národ stěžejní význam v jeho duchovním životě a poslání, jak tomu bylo i v minulosti. Jméno Ignáce Borna, jednoho z prvních moderních středoevropanů, by mělo být i důvodem k širším kontaktům se sousedními státy, se kterými se český národ dělí o odkaz této vynikající osobnosti.

Společnost Národního muzea Hlavní stránka Národního muzea Knihovna Národního muzea

© Národní muzeum 1998-2014                                                        Datum poslední aktualizace:  30. 4. 2009