Holandský komorní soubor Hollands kamer muziek ensemble zahraje návštěvníkům v zahradě Michnova letohrádku dvě Dvořákovy skladby – Smyčcovou serenádu E dur, op. 22 a Dechovou serenádu d moll, op. 44.
Hudební soubor se skládá z několika přátel, kteří milují českou hudbu. Každý rok navštěvují jedno místo v České republice, které inspirovalo slavné skladatele. Letos navštívili Česko a v něm významná místa pro skladatele Antonína Dvořáka.
Dirigent Sjef de Kort získal své zkušenosti na Královské Konzervatoři v Haagu a na Janáčkově akademii (JAMU) v Brně. Aktuálně je dirigentem několika hudebních souborů.


Vstupné: 30 Kč