Dvořákův výjimečný klavírní koncert je téměř 20 let předmětem moderního hudebně vědného bádání několika jednotlivců muzikologů. Oprávněně přitahuje stále více interpretů, toužících vyhovět výzvě zdolání enormně technicky náročného díla a přitom sloužit nejhodnotnějšímu kompozičnímu umění. V přednášce se seznámíme s výsledky výzkumu a ukážeme, nakolik se je daří využít v praxi. Pianistka Barbora Krištofová Sejáková zahraje kromě jiného vybrané ukázky ze tří verzí, v nichž tento koncert od svého vzniku v roce 1876 zazníval. Jednou z nich bude i raná verze, od jejíhož objevení sice uplynulo více let, ale stále je širší veřejnosti neznámá.


Vstupné: 30 Kč