Mezi dvěma tóny se toho skrývá překvapivě mnoho. Co jsou to mikrotóny a proč na ně nejsou naše uši zvyklé? Kde se s nimi můžeme setkat? Poradí si s nimi každý nástroj? Workshop plný tvůrčích úkolů a praktických ukázek podněcuje studenty k aktivnímu poslechu, vnímavosti a diskuzi nad slyšeným. Zprostředkuje novou sluchovou zkušenost a vtáhne studenty do mikrointervalového světa rozmanitých mimoevropských kultur. Poodhalí, jak mikrotonalitu využívá folklorní hudba a hudba 20. a 21. století. Ukáže, jak se taková hudba zapisuje do not a jak ji zahrát na hudební nástroje. Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a SŠ), oboru Hudební výchova. Podporuje rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, komunikativní a argumentační kompetence. Přispívá k porozumění a k tolerantnímu přístupu k odlišným kulturním hodnotám, projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.

Program vede lektorka Nikola Štefková.

Volné termíny: 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4. 2022, vždy od 10:00.

Do objednávky uveďte název programu, školy, věk a počet žáků a preferovaný termín včetně času.

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Hudební výchova

Klíčová slova: hudba, mikrotonalita, lidová hudba, etnická hudba, hudba 20. a 21. století

Výstupy žák: chápe, co je to mikrotonální hudba; seznámí se s různými systémy ladění; je schopen vlastního subjektivního hodnocení znějící hudby, které dokáže obhájit v diskuzi; vnímá sociální, historické a geograficé souvislosti znějící hudby


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30