cs en
http://eshop.nm.cz/product/keltovecechy-v-8-az-1-stoleti-pred-kristem

Keltové.Čechy v 8. až 1. století před Kristem

Ucelený přehled dosavadního poznání doby železné v Čechách. Rok vydání: 2018
Rozumím