Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948—1989

Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948—1989

Socialistická reklama je často nahlížena jako nesmysl, protimluv, nebo přinejmenším paradox. V poválečném Československu, podobně jako v dalších zemích východní Evropy, se nicméně jednalo o etablovaný obor zaměstnávající desetitisíce kreativních pracovníků různých dílčích zaměření, jehož činnost byla minimálně od šedesátých let podložena výzkumy trhu, publika i účinnosti propagačních prostředků. Kolektivní monografie Spotřební imaginace státního socialismu přistupuje k poválečné reklamě jako k formě komunikace, v níž se specificky protínají zájmy státní hospodářské politiky v oblasti průmyslu a obchodu, spotřební kultura, umělecký svět a proměňující se podmínky mediálního provozu. Výpravná publikace představuje jak klíčové instituce, osobnosti a kanály reklamy, tak vhled do jazyka a obrazů socialistické spotřební kultury. Vychází ve spolupráci Národního muzea s nakladatatelstvím Akropolis.

Autor / Autoři Ondřej Táborský, Lucie Česálková a kol.
ISBN 978-80-7470-449-9 (Akropolis), 978-80-7036-710-0 (Národní muzeum)
Vydavatel Národní muzeum / Akropolis
Rok vydání 2022
Místo vydání Praha
Počet stránek 504

VYPRODÁNO

1 399
1 271,82 Kč bez DPH