České názvy živočichů - ryby a rybovití V1

České názvy živočichů - ryby a rybovití V1

Autoři: Lubomír Hanel, Jindřich Novák

Vydavatel: Národní muzeum, Praha
Rok vydání: 2000
Jazyk: česky
ISBN: 80-7036-116-6
Náklad: 1000

Edice: -
Vydání: 1.
Počet stran: 53

Důležitým předpokladem pro zavádění a dodržování legislativních rámců spojených s managementem, produkcí, obchodem či ochranou konkrétního druhu organismu, stejně jako srovnávání výsledků vědeckých studií, je používání jednoznačného a platného druhového označení. Cílem tohoto příspěvku je sestavit seznam významných druhů ryb, které jsou v rámci ČR důležité z hlediska akvakultury či sportovního rybolovu a revidovat druhové označení, které používají vybrané instituce (MZe, ČRS, MRS, RS). Pomocí metodiky „desk research“ bylo zjištěno, že z 23 běžně zmiňovaných druhů se u 9 (39 %) vyskytuje nekonzistentní označení, kdy jsou používány neplatné vědecké názvy či dokonce dochází k záměně s jiným druhem (rod Carassius). Pro výše zmíněné účely doporučujeme striktní používání platných vědeckých názvů vycházejících ze současného názvosloví.

Zbývá poslední kus
50
45,45 Kč bez DPH
ks