Krása a moc. Oděvy v čínském malířství a na historických fotografiích / Beauty and Power. Clothing in Chinese Paintings and Historical Photographs

Krása a moc. Oděvy v čínském malířství a na historických fotografiích / Beauty and Power. Clothing in Chinese Paintings and Historical Photographs

Vizuální prameny představují jeden ze základních zdrojů ke studiu historie. Jsou neocenitelným pramenem informací pro dějiny odívání. Tato práce se zabývá zobrazováním oděvu v čínském tradičním malířství a na historických fotografiích. Představuje svitkové obrazy z období dynastie Čching (1644–1911) a fotografie z druhé poloviny 19. století a počátku 20. století z fondu Náprstkova muzea. Analýza těchto vizuálních zdrojů je zaměřena především na rituální posmrtné portréty a malířský žánr „krásných žen“. Historické fotografie zachycují oděv na aranžovaných studiových portrétech. Práce se zabývá otázkou, zda je možné tyto zdroje považovat za důvěryhodný pramen ke studiu historického odívání.

Visual sources are a fundamental source for history studies. They are particularly an invaluable source of information for the history of clothing. This study focuses on the visual depiction of clothing in traditional Chinese paintings and historical photographs. It presents the traditional painting scrolls from the Qing Dynasty (1644–1911) and the photographs from the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century kept in the collection of the Náprstek museum in Prague. The analysis of the visual sources is focused mainly on ritual ancestral portraits and the genre paintings of “beautiful women”. Historical photographs depict clothing in staged studio portraits. The study poses the question of whether these visual sources can be reliable for analysing historical clothing.

Autoři / Authors Helena Heroldová, Lucie Olivová, Petra Polláková, Jan Šejbl
ISBN 978-80-7036-726-1
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2022
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication Kniha / E-kniha / Book / E-book
Počet stránek / Number of pages 230
Poslední 2 kusy
1 290
1 290 Kč bez DPH
ks