Nejstarší šperky a ozdoby těla / The oldest jewellery and body ornaments

Novinka
Nejstarší šperky a ozdoby těla / The oldest jewellery and body ornaments

Katalog k výstavě Nejstarší šperky a ozdoby těla.

Výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla představuje ozdoby, šperky a zdobení lidského těla, které patří mezi nejstarší doklady uměleckého vyjádření člověka na Moravě. Tyto předměty, kterými si lidé zdobili tělo, oděv a jeho doplňky a mohly být používány k dalším účelům jako předmět směny, indikátor příslušnosti ke skupině nebo sociálního statusu, měly různou podobu. Člověk využíval a dotvářel nasbírané přírodniny a materiálynebo speciální typy ozdob vytvářel.

Exhibition catalogue.

The Oldest Jewellery and Body Ornaments exhibition presents ornaments, jewellery and adornment of the human body, which are among the oldest documents of human artistic expression in Moravia. These objects, with which people decorated their body, clothing and accessories and could be used for other purposes as an object of exchange, an indicator of belonging to a group or social status, took different forms.

Autor / Author Martina Lázničková-Galetová
ISBN 978-80-7028-589-3
Vydavatel / Publisher Moravské zemské muzeum
Rok vydání / Year 2022
Místo vydání / Place of publication Brno
Počet stránek / Number of pages 136
Skladem
270
245,45 Kč bez DPH
ks