Centrum pro prezentaci kulturního dědictví sídlí v nové budově Národního muzea. Studovna je přístupná pouze na základě předchozí dohody.


Fondy

Od svého vzniku v roce 2006 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví systematicky buduje odbornou knihovnu, která v současné době nabízí více než 700 nejnovějších převážně anglicko-jazyčných publikací.

V současné době se jedná o ojedinělý knižní fond, který využívají jak studenti při tvorbě seminárních, bakalářských, diplomových i disertačních prací, tak i odborní pracovníci při řešení teoretických i praktických otázek.

Publikace zahrnují celou škálu této disciplíny a postupně se zaměřují i na hraniční obory. Nedílnou součástí knihovny jsou i významná zahraniční periodika působící na poli muzeologie.Knihovna obsahuje tituly z těchto oblastí:

Muzeologie
Muzeografie
Muzejní pedagogika
Výstavnictví
Prezentace sbírek
Aplikace digitálních technologií
Muzejní marketing a management
Péče o sbírky


Služby

Literaturu půjčujeme pouze prezenčně.

Opening hours

Monday 10:00  -  18:00
Tuesday closed
Wednesday closed
Thursday closed
Friday closed
Saturday closed
Sunday closed

Objednané tituly ze seznamu, který je uveden a pravidelně aktualizován na stránkách Knihovny Centra, jsou po předchozí domluvě zapůjčeny k prezenčnímu studiu do studovny Knihovny Národního muzea (Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1). Objednávku je nutné učinit alespoň s týdenním předstihem prostřednictví e-mailu. 
Z organizačních důvodů je možné zapůjčit pouze 10 titulů na jeden termín, pro jednoho badatele. V ostatních případech je třeba se domluvit s pracovníky Centra.

Související badatelny