Vzdělání:

  • 1984–1986 Pomaturitní studium muzeologie při ÚMK NM
  • 1977–1981 Gymnázium v Praze

Pracoviště:

  • 9/2004 – dosud Knihovna Národního muzea v Praze, oddělení časopisů – knihovnice
  • 4/1979 – 9/1994 Knihovna Národního muzea v Praze, oddělení časopisů – dokumentátorka

Granty a projekty:

  • 2012–2015 NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 – PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí – průzkum proveniencí v Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

Publikační činnost (výběr):

  • 2015 HALABRÍNOVÁ, Marcela. Provenienční znaky v Oddělení  periodického tisku Knihovny Národního muzea. In: Kolektiv autorů (ed. KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard) Ex libris... Ex bibliotheca… : knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha : Národní muzeum. ISBN 978-80-7036-468-0.
  • 1987 Malá, Marcela: Oddělení časopisů Knihovna Národního muzea v Praze od svého vzniku v roce 1945. Muzejní a vlastivědná práce, 25/95, 1987, č. 1, s. 12–23.