Vědecké zaměření:

Hudební kultura 19. a 20. století, život a dílo Antonína Dvořáka, recepce života a díla Antonína Dvořáka v 1. pol. 20. století

Vzdělání:

 • FF UK, katedra hudební vědy
 • FF MU, Management v kultuře

Granty:

 • Dvořákův americký „sekretář“ J. J. Kovařík – vzpomínky na Mistra Antonína Dvořáka, Interní grant NM, P13/01IG-NO

Muzejní práce (výstavy):

 • Velická, E. – Nová, K. a kol.: Antonín Dvořák (České muzeum hudby, 2011)
 • Nová, K. – Sládková, K.: "Indián" – Dvořákův americký sekretář J. J. Kovařík (2012)
 • Nová, K.: Jak Novosvětská dobyla svět (2013)
 • Nová, K.:  Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ (Americké centrum při Velvyslanectví Spojených států amerických, 2013)
 • Nová, K.:  Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ (Krajská knihovna Karlovy Vary, 2014)
 • Nová, K. – Vejvodová, V. – Konopásková, V.:  Antonín Dvořák a vlaky (2014)
 • Nová, K. – Vejvodová, V.: Antonín Dvořák a Morava (2015)
 • spolupráce na výstavě Retro (Nová budova Národního muzea, 2016–2017)

​Bibliografie:

 • Nová, Kateřina. Gamelan jako tradiční útvar balinéské hudby. Opus Musicum, r. 41, 2009, č. 2, s. 39–43
 • Nová, Kateřina. Novinář a recenzent Otakar Šourek. Musicalia, r. 3, 2011, č. 1-2, s. 79–84
 • Nová, Kateřina. Sondy do vztahu Václava Talicha a Otakara Šourka na pozadí jejich vzájemné korespondence, Hudební věda, r. 49, 2012, č. 3, s. 301–320
 • Nová, Kateřina. Sondy do vztahu Václava Talicha a Otakara Šourka na pozadí jejich vzájemné korespondence v letech 1939 – 1956 (dokončení). Hudební věda, r. 50, 2013, č. 1–2, s. 145–178
 • Nová, Kateřina. Příběhy předmětů z Muzea Antonína Dvořáka. 3. Antonín Dvořák a sláva.Harmonie, červenec 2014, s. 30–32
 • Nová, Kateřina. Příběhy předmětů z Muzea Antonína Dvořáka. 6. Dvořákův jubilejní rok 1941. Harmonie, říjen 2014, s. 29–31
 • Nová, Kateřina. Dvořákův jubilejní rok 1941. Musicalia, r. 6, 2014, č. 1–2, s. 39–52
 • Nová, Kateřina. Josef Jan Kovařík - neznámé osudy Dvořákova amerického sekretáře. Opus Musicum, r. 46, 2014, č. 5, s. 6–21
 • Nová, Kateřina. Otakar Šourek – nedoceněná postava českého hudebního života. Musicologica Brunensia, r. 50, 2015, č. 1, s. 177–194.
 • Nová, Kateřina.Celestin Rypl – symfonik života a smrti. In: Klimeš, Ivan, Wiendl, Jan (ed.). Kultura a totalita III. Revoluce. Práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2015.