...s ním se radostně kochajíc velmi pokorně Bohu milému vždy děkujíc a svého milého syna vždy za pravého Boha majíc, klaněše se jemu vždy a modleše. 

Tuto třie králi přišli do Betléma a tomu svatému dietěti modlechu se a jeho božství.

Potom třinádctého dne třie králi, totižto Kašpar, Melichar, Baltazar, přijedše tomu se svatému dietěti klaněli a modlili. Jakožto píše svatý Matúš a řka, když se jest Ježíš narodil v městě v Betlémě za času krále Eroda, tehda třie králi Kašpar, Melichar, Baltazar, od...


Z fondů oddělení rukopisů a starých tisků KNM
Sborník opatovický, signatura II F 9, 2. pol. 15. století, fol.64r