DIGITALIZACE OBRAZU

Každodenní náplní práce specializovaného digitalizačního pracoviště v Terezíně je dokumentace a fotodokumentace sbírkových předmětů, primárně pro Historické muzeum, ale i pro ostatními složky Národního muzea. Vytváří co nejobjektivnější obrazový záznam, který slouží pro vědecké účely, pro publikační a výstavní činnost, a k faktické dokumentaci stavu předmětu. Fotografie a skeny jsou využívány také do výpůjčních smluv. Všechny fotografie jsou pořizovány jak do ztrátových, tak bezeztrátových formátů v maximální možné kvalitě, které dovoluje používaná technika, včetně pečlivé barevné kalibrace. Velký objem předmětů je digitalizován pomocí skenování - diapozitivy, negativy, fotografie, grafiky a ostatní plošné předměty. Velkoformátové sbírky jsou digitalizovány specializovanými skenery, včetně skenerů s knižní kolébkou, které dovolují skenování vázaných dokumentů až do rozměru A0. LED osvětlení bez ultrafialového a infračerveného záření zaručuje neškodné a rovnoměrné osvětlení vzácných a citlivých předloh. Pořízený digitální obsah je dále zpracováván, zatřiďován a katalogizován, aby pak byly nakonec bezpečně uložen do chráněných datových úložišť.

DIGITALIZACE ZVUKU

Od roku 2015 je v budově Českého muzea hudby budováno a rozšiřováno specializované pracoviště, zaměřené na zvukové fondy sbírek Národního muzea. Studio zpracovává zvukové záznamy, uložené na celé řadě audionosičů, od voskových válečků, gramofonových desek nejrůznějšího stáří a provedení, až po magnetofonové pásy všeho druhu. Ve srovnání s ostatními pracovišti v ČR bude toto studio vybaveno na skutečně profesionální úrovni, je systematicky vybavováno originálními a obtížně dostupnými přístroji, garantujícími maximální ochranu a péči o zvukový fond, zejména jeho šetrný převod do digitální podoby, kdy je třeba respektovat křehkost historických nosičů záznamů.

NOVÁ MÉDIA

Specialisté nových médií se zabývají koncovým zpracováním obrazu, zvuku a textu do zobrazovacích zařízení v expozicích. Dohlížejí na systematické umísťování audiovizuálních prvků ve fázi architektonického plánování expozic.

ESBÍRKY

Národní muzeum provozuje od roku 2010 originální on-line prezentaci muzejních a galerijních sbírek, která si klade za cíl představit ve virtuálním prostředí sbírky českých kulturních institucí "e-sbirky.cz" V rámci České republiky se jedná o první portál, prezentující digitalizované sbírky více institucí na jednom místě.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Podstatnou částí činnosti oddělení je zajištění provozu a vývoje moderních IT technologií Národního muzea. Kromě správy a administrace téměř tisíce stolních počítačů, notebooků a serverů, umístěných ve více než desítce objektů, to znamená i provozování klíčových institucionálních informačních systémů, ekonomických, databázových a komunikačních aplikací, odborných a vědeckých agend, včetně zabezpečení spolehlivého a datového propojení mezi budovami. Mezi další úkoly patří zajištění kyberbezpečnosti ICT infrastruktury muzea, ochrana dat a důležitých informačních aktiv instituce. Zvláštní důležitost má ochrana a ukládání obrovského objemu generovaného digitálního obsahu do dlouhodobých úložišť s maximální možnou ochranou proti ztrátě či zneužití.

Pracovníci oddělení

Sion František, Bc.
E-mail: frantisek_sion@nm.cz Tel.: 224 497 170
Bělka Jakub
E-mail: jakub_belka@nm.cz Tel.: 224 497 437
Bělka Lukáš
Zástupce vedoucího oddělení
E-mail: lukas_belka@nm.cz Tel.: 224 497 349
Hemerle Petr, Ing.
E-mail: petr_hemerle@nm.cz Tel.: 224 497 943
Holeček Vít, Mgr.
Kuříková Jana
E-mail: jana_kurikova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Mareček Martin, Bc.
E-mail: martin_marecek@nm.cz Tel.: 224 497 198
Mejzr Martin, Bc.et Bc.
Mišáková Petra
Souček Martin Ing., Ph.D.
E-mail: martin_soucek@nm.cz Tel.: 224 497 495
Stanková Eleonóra, Mgr. art.
E-mail: eleonora_stankova@nm.cz Tel.: 224 497 458
Šír Filip, DiS.
Koordinátor digitalizace zvukových dokumentů
E-mail: filip_sir@nm.cz Tel.: 224 497 763 Tel.: 605 473 483
Šůra Michal
E-mail: michal_sura@nm.cz Tel.: 224 497 194
Tlapáková Olga, DiS.
E-mail: olga_tlapakova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Tousson Jolana
E-mail: jolana_tousson@nm.cz Tel.: 224 497 440
Vonostránský Ivo, DiS.
E-mail: ivo_vonostransky@nm.cz Tel.: 224 497 438
Vrbová Markéta
E-mail: marketa_vrbova@nm.cz Tel.: 416 782 825