Online:

 

Tištěné katalogy
- rukopisy:
 • František Michálek Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze I–II, Praha 1926–1927.
 • Josef Vašica, Josef Vajs: Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze, Praha 1957.
 • Václav Černý: Les Manuscrits Néolatins de la Bibliothèque du Musée National de Prague, Praha 1964.
 • Pavel Brodský: Soupis iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea, Praha 2000.
 • Michal Dragoun: Soupis středověkých rukopisů z dodatků ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse, Praha 2011.
 • Michal Dragoun, Jindřich Marek: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta, Praha 2012.
 • Marek Brčák et al: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 A, Praha 2014.
 • Jiří Beneš et al: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 B a 1 C, Praha 2015.
 • Vlastimil Brom et al.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 D, 1 E a 1 G, Praha 2016.
 • Michal Dragoun: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta), Praha 2018.
 
- rukopisy Nostické knihovny:
 • Josef Vítězslav Šimák: Rukopisy Majorátní knihovny hrabat z Nostitz a Rhienecka v Praze, Praha 1910.

 

- tisky:
 • Jitka Šimáková – Jaroslav Vrchotka: Katalog prvotisků Knihovna Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice, Praha 2001.
 • Jaroslav Vrchotka: Knihovna Bohuslava Duška, Sborník Národního muzea Řada C – Literární historie 23, 1978.
 • Richard Šípek: Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz I–II, Frankfurt am Main 2014.

 

- palácová knihovna Kinských:

 • Eliška Bastlová:  Collectio operum musicalium quae in Bibliotheca Kinsky adservantur, Praha 2013.