Vzdělání:

  • 1995–2002 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta magisterský obor teorie a dějiny výtvarného umění
  • 1990–1994 Střední knihovnická škola v Brně

Předchozí působení:

  • 7/2006–8/2009 Knihovna CERGE-EI (Centre for Economic Research and Graduate Education – Economic Institute) – knihovnice
  • 7/1994–3/1997 Muzeum Komenského v Přerově, oddělení dějin českého školství – knihovnice

Granty a projekty:

  • 2012–2015 NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 – PROVENIO : Metodika výzkumu knižních proveniencí

Publikační činnost (výběr):

  • 2015 – Kolektiv autorů (ed. KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard). Ex libris... Ex bibliotheca… : knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha : Národní muzeum, 2015. ISBN 978-80-7036-468-0.
  • 2016 – KAŠPAROVÁ, Jaroslava a KONEČNÁ, Jana. Francouzské provenience v knihovně kritika a teoretika umění Karla Teiga v Knihovně Národního muzea. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61, 2016, č. 1–2, s. 83–92. ISSN 2570-6861.