Katalog knihovny Divadelního oddělení Historického muzea 

https://div.opac.nm.cz/

Vzdělání

Pedagogická škola, Praha 6 – Dejvice
Knihovní praxe ve Státní technické knihovně a knihovně 1LF UK

Bibliografie

  • 2005

Krákorová, J. (autor, editor) a kol.: Čakovice, Miškovice a Třeboradice. (ISBN 80-237-3945-X, Ivo Železný)

  • 2006

Krákorová, J. (autor, editor) a kol.: Dolní Chabry. (ISBN 80-239-7114-X, MČ Dolní Chabry)